UWAGA!!!
NAJLBIŻSZY TERMIN EGZAMINÓW LCCI: 30 MARCA - 3 KWIETNIA 2009 ROKU
(w zależności od rodzaju egzaminu)
OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ MIJA 3 LUTEGO 2009 ROKU
Aby wziąć udział w egzaminie należy:
  1. dokonać wpłaty na egzamin podając numer konta KUL: Pekao SA III O/Lublin 59124023821111000039262147, nazwę egzaminu.
  2. dokonać rejestracji w Centrum przedkładając oryginał dowodu wpłaty w Sekretariacie Studium (pokój 230 Gmach Główny w godz. 10.00 – 13.00).
UWAGA:
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • Egzaminy oceniane są w Wielkiej Brytanii. Informacja o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie) – w Centrum Egzaminacyjnym LCCI – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL w Lublinie.
  • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 20 min. przed podaną godziną.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać długopis, ołówek i gumkę.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Listy kandydatów są wywieszane na tablicy ogłoszeń na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2009, godz. 12:18 - Tomasz Flis