Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej:

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie ukończył w 1979 r. Specjalista chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2001 r.

Ukończył studia podyplomowe z zarządzania i administracji zdrowiem publicznym (2001-2002) i studia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2004).

Pełnione funkcje:

 • Pełnomocnik Rektora Akademii Medycznej w Lublinie ds. Organizacji Oddziału Anglojęzycznego (1995-1999), następnie Prodziekan (1999-2005)
 • Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2005-2012), następnie Dziekan (2012-2020)
 • Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego WSIiZ w Rzeszowie (2005-2012)
 • Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie (od 2010 r.)
 • Uczelniany Koordynator Programu Sokrates – Erasmus (2003-2008).
 • Przewodniczący Rady Społecznej SPSK Nr 1 w Lublinie (2001-2020).

Członek Rady Naukowej:

 • Instytutu Medycyny Wsi (2004-2008, 2016 - nadal),
 • PIWet. w Puławach (2017- nadal),
 • ECO-TECH w Lublinie (2017-2020),
 • Instytutu Rehabilitacji i Reumatologii w Warszawie (2017-2018).
 • Członek Społecznej Rady Fundacji Dobrego Samarytanina w Lublinie (2020-nadal).

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona