Aktualności / Wydarzenia

Prof. Gutowski: COVID może stać się szansą dla polskich uczelni

Prof. Piotr GutowskiCOVID nasilił wiele negatywnych procesów w świecie anglosaskiego szkolnictwa wyższego – przekonywał podczas kolejnej debaty z cyklu Areopag Uniwersytetów prof. Piotr Gutowski. To może być szansa dla polskich uczelni. - To okazja, by część studentów czy młodej kadry naukowej poważnie rozważyła przyjazd do naszego kraju – mówił.

Trzecia debata z cyklu Areopag Uniwersytetów, która odbyła się 6 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była poświęcona różnym aspektom relacji w dobie COVID-u. Reprezentujący KUL filozof i historyk filozofii prof. Piotr Gutowski swoje wystąpienie poświęcił zmianom, jakie pod wpływem koronawirusa zaszły w świecie anglosaskiego szkolnictwa wyższego. - Niektóre z tych zjawisk zapewne pojawią się również w Polsce, warto więc im zawczasu przeciwdziałać – zauważył panelista.

Uczelnie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Australii musiały się zmierzyć z problemami finansowymi. Duża część ich dochodów pochodzi z opłat za studia, a wielu studentów zawiesiło naukę lub całkowicie z niej zrezygnowało. To z kolei wymusiło oszczędności, które spowodowały wzrost napięcia między pracownikami naukowo-dydaktycznymi, zwłaszcza młodszymi, a kadrą zarządzającą uczelniami. Można było spotkać opinie, że kryzys związany z koronawirusem został wykorzystany do przyśpieszenia neoliberalnych reform w świecie szkolnictwa Debata Areopagu Uniwersytetów na UAMwyższego. Podejmowane były decyzje administracyjne preferujące jedne kierunki, a ograniczające inne, również te z wieloletnimi tradycjami badań. – Kosztem dydaktyki ucierpiały również badania – zauważył prof. Gutowski. Innym efektem pandemii były napięcia między naukami humanistycznymi a naukami ścisłymi, które zdaniem profesora również będą dotykać polskiego środowiska.

Pandemia spowodowała również tzw. efekt św. Mateusza, czyli biedni stali się jeszcze bardziej biedni, a bogaci jeszcze bardziej bogaci. Dotknęło to przede wszystkim studentów, również w Polsce. - Wzrost kosztów utrzymania spowodował, że wielu z nich musiało podjąć pracę – podkreślił przedstawiciel KUL. Konkludując stwierdził, że sytuacja pandemii może być także szansą dla polskich uczelni, by przyciągnąć studentów czy pracowników naukowych z zagranicy.

 

Kolejna, czwarta debata cyklu, odbędzie się 10 stycznia 2022 na Uniwersytecie Warszawskim i będzie poświęcona zagadnieniom związanym z ekonomią, gospodarką, finansami i zarządzaniem w sytuacji pandemii. KUL reprezentował będzie prof. Marian Żukowski.