Aktualności / Wydarzenia

Prof. Marzena Górecka i prof. Mieczysław Ryba w składzie Rady NPRH

Min. Czarnek wręcza akt powołania prof. Góreckiej do Rady NPRHProf. Marzena Górecka i prof. Mieczysław Ryba z Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zostali powołani przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Kadencja nowej rady rozpoczęła się 25 maja 2022 r. i potrwa do roku 2025.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to zespół doradczy Ministra Edukacji i Nauki, składający się z przedstawicieli nauk humanistycznych. Rolą Rady jest opracowanie listy priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych, przygotowanie założeń, celów i procedur konkursowych organizowanych w ramach NPRH oraz nadzorowanie ich realizacji na wszystkich etapach oceny wniosków.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał 2011 r. Konkursy grantowe, Min. Czarnek wręcza akt powołania prof. Rybie do Rady NPRHogłaszane w ramach NPRH, umożliwiają finansowanie edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”); wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2”) oraz tłumaczeń na języki kongresowe najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki aby upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie (podmoduł „Uniwersalia 2.1”).