Aktualności / Wydarzenia

Prof. Mieczysław Ryba członkiem Kolegium IPN

Prof. Mieczysław RybaSejm RP 27 stycznia 2022 powołał  dr hab. Mieczysława Rybę, prof. KUL w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Serdecznie gratulujemy! 

Mieczysław Ryba jest historykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i profesorem KUL.  Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wśród nich są książki: „Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym” (Lublin 1999), „Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956” (Lublin 2006), „Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914–1918” (Lublin 2007), „Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918-1939” (Lublin 2016), „Stosunki państwo-Kościół na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej” (Warszawa 2021). 

Kolegium IPN jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Instytutu. Do jego zadań należy opiniowanie kierunków działalności i programów badawczych IPN, a także wyrażanie opinii o przedstawionych przez prezesa IPN kandydatach na stanowiska kierownicze w Instytucie Pamięci Narodowej.