Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL z Wydziału Nauk Humanistycznych (Instytut Historii) został odznaczony przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktyczne.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2015, godz. 12:01 - Dawid Florczak