dr hab. Rafał SuraNa posiedzeniu 16 listopada 2016 r. Senat RP powołał dra hab. Rafała Surę, profesora KUL,  na członka Rady Polityki Pieniężnej. Zadaniem Rady jest coroczne określanie założeń polityki pieniężnej oraz nadzór nad jej realizacją, w tym ustalanie wysokości stóp procentowych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Rafał Sura to doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i pracownik naukowo - dydaktyczny Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Jest także radcą prawnym i od 2015 r. członkiem Trybunału Stanu. Jest autorem publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego, w których badał m.in. status prawny i zależności pomiędzy instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce, czyli Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i Komisją Nadzoru Finansowego.