Aktualności / Wydarzenia

Prof. Ryszard Legutko laureatem nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego

Prof. Ryszrad LegutkoProfesor Ryszard Legutko z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tegorocznym laureatem nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego, przyznawanej  przez Towarzystwo Naukowe KUL. – Jestem ogromnie wzruszony. Lista poprzednich laureatów jest tak imponująca, że onieśmiela. To zaszczyt znaleźć się w takim gronie - podkreślił laureat.

Towarzystwo Naukowe KUL nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego przyznaje za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. – Pierwszą taką nagrodę otrzymał prof. Władysław Tatarkiewicz. Odtąd była przyznawana co roku wyróżniającym się przedstawicielom polskiej nauki.Tegoroczny laureat jest cenionym filozofem, zwłaszcza w zakresie filozofii starożytnej - mówił ks. prof. Augustyn Eckmann, prezes TN KUL.

Uczestniczący w uroczystości minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na rolę prof. Legutki w szerzeniu humanizmu chrześcijańskiego. – Profesor Legutko swoim doświadczeniem naukowym oraz swoimi wielkimi kompetencjami służy Polsce i Europie – zaznaczył minister.

Osiągnięcia i dorobek naukowy laureata przywołał w laudacji prof. Krzysztof Narecki. Prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko to wybitny polski filozof, tłumacz i komentator dzieł Platona. W pracy naukowej koncertuje się na filozofii starożytnej i historii filozofii oraz filozofii politycznej i społecznej. Jest członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń naukowych z Collegium Invisibile na czele. 

Tłumaczył i komentował dialogi Platona: Fedon (wyd. 1995, 2018), Eutyfron (wyd. 1998), Obrona Sokratesa (wyd. 2003), Kriton (2017). Jest współzałożycielem Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego był prezesem do 2005 r. W 2007 roku był ministrem edukacji narodowej, w latach 2007–2009 sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji. Prof. dr hab. Ryszard Legutko jest także poliglotą, włada językami: greckim, łaciną, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i niemieckim.

Idea nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego zrodziła się  w 1972 r. w związku z pięćdziesiątą rocznicą śmierci twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oficjalnie wyróżnienie zostało ustanowione przez Towarzystwo Naukowe KUL w 1974 r. Pierwszym nagrodzonym był prof. Władysław Tatarkiewicz. W kolejnych latach uhonorowani zostali wybitni przedstawiciele nauki polskiej, m.in. prof. Konrad Górski, prof. Stefan Swieżawski, ks. prof. Józef Pastuszka, prof. Irena Sławińska, prof. Tymon Terlecki, prof. Krzysztof Skubiszewski, prof. Anna Świderkówna, prof. Lech Kalinowski, prof. Stefan Sawicki, ks. prof. Michał Heller, prof. Andrzej Półtawski, prof. Wojciech Roszkowski, o. prof. Mieczysław Krąpiec, ks. prof. Stanisław Wilk.

 

Fotorelacja