Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i uczelnianej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz za działalność społeczną i charytatywną Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony Pan dr Delaine Russel Swenson, prof. KUL - Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2015, godz. 09:56 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak