Decyzją Pana Wojciecha Murdzka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami Ministra w 2020 roku zostali uhonorowani:

1. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB – nagroda MNiSW za całokształt dorobku
2. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL – nagroda MNiSW za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

 

Serdecznie gratulujemy!