Aktualności / Wydarzenia

Program stypendialny w misji dyplomatycznej Watykanu

Dział Współpracy z Zagranicą oraz Centrum Badań nad Dyplomacją KUL gorąco zachęcają studentów i doktorantów do aplikowania na prestiżowe praktyki w Stałym Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Biurze ONZ i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu. Ten objęty atrakcyjnym finansowaniem program stypendialny może okazać się trampoliną do kariery - to niezwykła okazja do poznania od środka specyfiki pracy w środowisku dyplomatycznym, zdobycia referencji oraz szlifowania umiejętności językowych!

W zakresie działalności Przedstawicielstwa znajdują się m.in. prawa człowieka, zrównoważony rozwój, problemy związane z migracją, energią atomową, bezpieczeństwem i rozbrojeniem. Inicjatywę wspiera Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Program stypendialny w misji dyplomatycznej skierowany jest do:

 • studentów i studentek ostatniego roku studiów magisterskich (w momencie wyjazdu),
 • studentów i studentek gotowych do wzięcia urlopu dziekańskiego w celu odbycia praktyki
 • doktorantów i doktorantek zainteresowanych zagadnieniami stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i dyplomacji.

Termin rozpoczęcia praktyki: 1 września 2024 roku
Czas trwania: od 5 do 11 miesięcy

Język roboczy: angielski

Finansowanie:

 • stypendium programu Erasmus+ w kwocie 820 EUR miesięcznie (w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub przyznanego stypendium socjalnego + dodatkowe 250 EUR miesięcznie)
 • pokrycie kosztów podróży samolotem do i z Wiednia
 • jednorazowe stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w kwocie 3 800 PLN

Zakres obowiązków w ramach praktyki:

 • praca 5 dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 18.00
 • wsparcie w codziennej pracy administracyjnej biura
 • analiza, synteza i zarządzanie informacjami z różnych źródeł na potrzeby misji
 • prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w imieniu misji
 • pomoc w organizacji spotkań, seminariów, konferencji
 • uczestnictwo w delegacjach w sprawach misji w innych jednostkach

Misja zapewnia Stypendyście lub Stypendystce:

 • szkolenie stanowiskowe
 • codzienny bezpłatny lunch i napoje
 • wysokiej jakości przestrzeń biurową i sprzęt w miejscu pracy
 • na zakończenie praktyki referencje i list polecający 

Wymagania:

 • status studenta lub doktoranta KUL
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość języka niemieckiego będzie atutem)
 • bycie praktykującym katolikiem oraz znajomość i poszanowanie struktur Kościoła Katolickiego
 • umiejętność analitycznego myślenia, radzenia sobie z zadaniami pod presją czasu, punktualność i sumienność
 • wysoka kultura osobista

APLIKACJA:

 • CV w języku polskim i angielskim - w formacie europejskim i ze zdjęciem;
 • list motywacyjny w j. angielskim, zawierający następujące informacje: zainteresowania w dziedzinie studiów i poza nimi, aktywność uniwersytecka i pozauniwersytecka, przewidywana data ukończenia studiów, motywacja do aplikacji na praktykę;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, (np. certyfikat, zaświadczenie o ukończonym kursie w SJO KUL);
 • opcjonalnie: dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego (brany pod uwagę w przypadku kandydatów o podobnych kwalifikacjach);
 • inną dokumentację, która może być wzięta pod uwagę w procesie selekcji.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać do 15.04.2024 na adres: erasmus@kul.pl

Osoba kontaktowa w sprawie praktyk:

Alicja Pilorz

tel. 81 445 41 81

erasmus@kul.pl

Osoby, które wyjeżdżały na studia i/lub praktykę Erasmus+ podczas aktualnego cyklu studiów, mogą aplikować o praktykę pod warunkiem, że ich pobyt za granicą łącznie z praktyką nie przekroczy kapitału mobilności, czyli 12 miesięcy lub 24 miesięcy w przypadku studiów jednolitych magisterskich.