Instytut Nauk Biblijnych i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

zapraszają na:

 

WIOSENNE DNI BIBLIJNE

„KRÓLESTWO BOŻE - DAR I NADZIEJA"

29-30. kwietnia 2009 r.

 

Wykłady odbywać się będą w Kolegium Jana Pawła II KUL (Aula C-1031)

 

Środa 29. kwietnia 2009:

9.00 Powitanie - Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Dyrektor INB KUL
9.05 Rozpoczęcie - Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL

9.15 Pieśń królewska Cypriana Norwida, czyli o pięknie, które zachwyca do pracy
        (prof. dr hab. J. Fert, Prorektor KUL ds dydaktyki i wychowania)
9.55 Teokracja w Izraelu
       (Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, KUL)
10.35 Prorok Aggeusz o królu nad Izraelem po powrocie z wygnania babilońskiego
       (Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa)
11.15 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

11.35 - 11.50 Przerwa

 

11.50 Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18)
        (Ks. dr hab. M.S. Wróbel, prof. nadzw. KUL)
12.30 Królewskie kapłaństwo w aramejskich Wizjach Lewiego
         (Ks. dr Henryk Drawnel, SDB, KUL)
13.10 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

13.30-15.30 Przerwa obiadowa

 

15.30 Ofiara Jezusa a nadejśc-ie pełni Królestwa Bożego
         (Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk)
16.10 Królestwo Boże w Ewangeliach Synoptycznych i w Listach Pawłowych
         (S. prof. dr hab. Ewa Jezierska, PWT Wrocław)
16.50 Przemiana warunkiem koniecznym do odziedziczenia królestwa Boże­go.
           Analiza reto­ryczna argumentacji św. Pawła w 1 Kor 15,50-57.
         (Ks. lic. Marcin Kowalski, doktorant PIB, Rzym)
17.30 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

17.50 Komunikat na temat najnowszego wydania Pisma Świętego
         (Dyrektor Generalny Edycji św. Pawła - Wojciech Turek, SSP)

 

Czwartek 30. kwietnia 2009:

9.00 Cierpliwość Jezusa w głoszeniu Królestwa Bożego
       (O. dr Krzysztof Bieliński, CSSR, WSKSiM, Toruń),
9.40 Epifania Chrystusa i królowanie Boga motywacją zachęty w 1 Tm 6,11-16
       (Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, KUL)
10.20 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

10.40 - 11.00 Przerwa

 

11.00 Dziedziczenie Królestwa Bożego według św. Pawła
        (Ks. dr Bartosz Adamczewski, UKSW, Warszawa)
11.40 Otrzymujący królestwo. Chrześcijanie wobec panowania Bożego według Listu do Hebrajczyków
        (Ks. dr hab. Artur Malina, UŚ, Katowice)
12.20 Zniszczalne, niezniszczalne i królestwo Boże. Semantyczne tło kon­cep­cji przemiany w 1 Kor 15,50-57.
        (Ks. lic. Marcin Kowalski, doktorant PIB, Rzym)
13.00 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

13.30 Podsumowanie i zakończenie sympozjum
        (Dyrektor INB KUL - Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk)

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2010, godz. 00:19 - Stefan Szymik