W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 studentki i studenci I roku studiów II stopnia pod kierunkiem dr hab. Anny Rutki, prof KUL i dr Lucyny Krzysiak biorą udział w niemiecko-polskim projekcie „Erinnerungskultur in Deutschland und bei seinen östlichen Nachbarn”, który jest realizowany przez Instytut Slawistyki Ruhr-Universität-Bochum w kooperacji z naszym Instytutem.


W ramach tego projektu studentki i studenci obydwu uniwersytetów pracują nad tematami dotyczącymi kultury pamięci, a wyniki pracy dokumentują w formie prezentacji PowerPoint, które są publikowane na platformie moodle RUB. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji interkulturowej i komunikacyjnej jego uczestników. Projekt daje też naszym studentkom i studentom możliwość bezpośrednich kontaktów rówieśnikami z Niemiec.

 

 

 

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016, godz. 13:02 - Sylwia Mitko