Aktualności / Wydarzenia

Promocja współpracy KULu z Brazylią na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Profesor Arkadiusz Stasiak podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentował realizowany przez KUL projekt Historia Polski dla brazylijskiej Polonii. Profesor wystąpił 6 września w panelu pod nazwą: „Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych ze środków KPRM”.

Zadaniem projektu Historia Polski dla brazylijskiej Polonii jest przygotowanie syntezy historii Polski, ze szczególnym naciskiem na polską kulturę. Praca będzie przygotowana przez polskich historyków, ale przedstawi dzieje Polski z perspektywy brazylijskiej Polonii. To pierwsza tego rodzaju próba ukazania polskiej historii, tak aby trafiła do obcego odbiorcy. Będzie to możliwe dzięki stałej (na każdym etapie powstawania książki) współpracy polskiego zespołu z brazylijską Polonią, naukowcami z Brazylii oraz polskimi dyplomatami pracującymi w Brazylii.

Celem projektu jest upowszechnienie historii i kultury Polski w Brazylii. Przygotowana w rezultacie projektu książka pozwoli na umocnienie polskiej tożsamości oraz związków z tradycją, historią i kulturą polską wśród diaspory polskiej w Brazylii.

Praca zostanie przełożona na język portugalski w odmianie brazylijskiej, bowiem zdecydowana większość Brazylijczyków polskiego pochodzenia, nie mówi w języku swoich przodków. Jest to skutek politycznych decyzji podejmowanych w Brazylii od 1938 roku. Obecnie czytelna jest odwrotna tendencja - poszukiwanie tożsamości imigrantów z Europy.

Książka zostanie rozprowadzona przez sieć brazylijskich organizacji polonijnych oraz współpracujące z KUL-em brazylijskie uniwersytety. Promocja zostanie wsparta serią wykładów z historii Polski prowadzoną w ośrodkach brazylijskiej Polonii i uniwersytetach.

KUL planuje rozległą współpracę z Polonią brazylijską i tamtejszymi uniwersytetami szczególnie w Porto Alegre i Kurytybie, miastach szczególnie ważnych dla Brazylijczyków polskiego pochodzenia. W Porto Alegre mieszka ok. 250 tys. Brazylijczyków polskiego pochodzenia, w Kurytybie ok. 450 tys. nie licząc przedmieści, gdzie Polonia jest bardzo liczna. KUL planuje uruchomienie brazylijsko- polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Rio Grande do Sul.