Aktualności / Wydarzenia

Prorektor KUL o wynikach ewaluacji: są bardzo dobre; w niektórych przypadkach możliwe odwołania

Ocena, dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki, potwierdza, że nasi naukowcy prowadzą wysokiej jakości badania naukowe. Niemal połowa ocenionych dyscyplin, otrzymała najwyższe kategorie, czyli A+ lub A. W niektórych przypadkach rozważamy zasadność złożenia odwołania od decyzji – podkreśla prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ds. nauki i kadr s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL.

Prorektor KUL zaznaczyła, że uczelnia uzyska kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: w zakresie nauk biologicznych oraz nauk o polityce i administracji.

Obowiązująca od 2018 roku ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe zasady ewaluacji działalności naukowej uczelni i instytutów naukowych. W ramach ewaluacji brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Oceniany jest poziom działalności naukowej mierzony jakością publikacji, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Na podstawie oceny, dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, a zatwierdzonej przez ministra edukacji i nauki, poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, nadawania stopni naukowych, a także wysokość środków finansowych, otrzymywanych z budżetu państwa.

W procesie ewaluacji zostały ocenione osiągnięcia 1178 naukowców, na które składa się m.in. 3976 artykułów, 545 monografii, 163 projekty naukowe i 66 zadań komercjalizacyjnych.