Aktualności / Wydarzenia

Prorektor KUL: widzieć potrzebującego, znaczy nieść mu pomoc

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych”. Podczas jej otwarcia prorektor KUL, ks. prof. Mirosław Sitarz poinformował, że na KUL kształci się dwustu studentów z  niepełnosprawnościami, a pięćdziesiąt siedem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności to pracownicy uczelni.

– Chciałbym, by wszystkie osoby  niepełnosprawne na KUL czuły się bezpiecznie, jak w domu – zaznaczył ks. prof. Sitarz. Podkreślił on również, że na uniwersytecie funkcjonuje Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL CAN, którego zespół specjalistów udziela wszechstronnego wsparcia nie tylko studentom niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym poprzez dostosowanie materiałów niezbędnych w toku studiów, a także studentom z niepełnosprawnością ruchową.  

Na temat programów dedykowanych osobom niepełnosprawnym wypowiedziała się sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska – Jedynak. Zwróciła ona uwagę, że poza realizowanymi przez państwo programami, wśród których kluczowym jest „Program Dostępność Plus” obejmujący dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań obywateli, istotna jest empatia i odpowiednie podejście do człowieka. – Podnosimy kompetencje osób niepełnosprawnych, kładziemy duży nacisk na ich aktywizację, organizowanie staży, kursów, szkoleń. Do końca 2025 roku w Programie Dostępność Plus przewidzianych jest ponad sto inicjatyw, konkursów oraz projektów pilotażowych na kwotę 14,2 mld złotych – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Prezes zarządu PFRON, Krzystof Michałkiewicz odniósł się do współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. W jego opinii, uniwersytet może być uznawany za lidera jeśli chodzi o usuwanie barier w pracy oraz podczas procesu kształcenia.  – KUL jest przykładem instytucji, która wskazuje możliwości, a nie ograniczenia – podkreśli prezes PFRON.

Okolicznościowy list do uczestników konferencji skierowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.

Nasz uniwersytet realizuje projekt "KUL - uczelnia bez barier", opracowany przez Dział Komercjalizacji Wiedzy we współpracy z Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL CAN. Jego celem jest m.in. osiągnięcie pełnej dostępności oferty edukacyjnej KUL dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i jej optymalne dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych.

 

Konferencja „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych” można obejrzeć w Internecie: https://youtu.be/Khx89XjKJc0