W kadencji 2020-2024 Instytut Nauk o Sztuce w gremiach Uniwersytetu reprezentują następujące osoby:

 

  • przedstawiciel dyscypliny nauki o sztuce do Senatu KUL:

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

 

  • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników:

p. dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

  • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL:

p. dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2020, godz. 09:08 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak