Aktualności / Wydarzenia

Przedstawiciele KUL w Zespole doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister nauki Dariusz Wieczorek powołał dwie przedstawicielki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prorektor dr hab. Beatę Piskorską, prof. KUL oraz dr Edytę Krzysztofik z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - do Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej.