W różnych momentach życia podejmujemy decyzje o tym, by szukać pracy, podjąć szkolenie i przekwalifikować się, wyjechać do pracy za granicę lub założyć własną firmę. Od jakich uwarunkowań psychologicznych zależą te wybory? Co pomaga efektywnie realizować wybrane cele zawodowe?

 

Interesował mnie przede wszystkim przebieg procesu tworzenia nowej firmy oraz rola zmiennych psychologicznych, a zwłaszcza przekonań na własny temat w tym procesie. Temu zagadnieniu poświęcone były badania realizowane w ramach grantu MNiSW "Sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne a przekonania na temat własnej osoby i świata". W efekcie prowadzonych przeze mnie badań z zakresu psychologii przedsiębiorczości powstało szereg publikacji, w tym stanowiąca syntezę tych analiz książka Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością wydana w serii Monografie naukowe GWP.

 

Nowe obszary moich zainteresowań w ramach psychologii przedsiębiorczości uwzględniają analizę uwarunkowań intencji przedsiębiorczych oraz zagadnienia jakości życia przedsiębiorców, realizacji celów i sukcesu przedsiębiorczego. Ważne wydaje się także poszukiwanie specyfiki kulturowej oraz możliwości generalizacji wyników badań. Zainteresowania te zaowocowały przygotowaniem i złożeniem grantu w ramach 7 Programu Ramowego "Entrepreneurs and Quality of Work Life" oraz redakcją podręcznika Entrepreneurship: A psychological approach. Aktualnie kieruję realizacją projektu MULTEN, analizującego dynamicznie i wielopoziomowo sukces przedsiębiorczy.

 

Jestem członkiem międzynarodowej sieci badawczej International Network for Psychology of Entrepreneurship Research and Education INPERE. Współpraca ta pozawala na realizację międzynarodowych projektów badawczych, organizację sympozjów naukowych oraz działań dydaktycznych. Współpracując w ramach INPERE opracowaliśmy program Międzynarodowej Letniej Szkoły Psychologii Przedsiębiorczości "Psychology of entrepreneurship". Projekt ten uzyskał finansowanie w ramach programu  Erasmus IP Lifelong Learning Programme i został trzykrotnie zrealizowany w Madrycie w latach 2006-2009 ciesząc się dużym uznaniem studentów. Kolejne edycje programu w r. 2010 i 2011 były realizowane w Pradze, a w 2013 i 2014 w Rotterdamie, obejmując także  doktorantów. Prowadzenie zajęć dla grupy międzynarodowej stanowi interesujące doświadczenie.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021, godz. 18:59 - Mariola Łaguna