„Biblioteka Teologii Duchowości”

tom 1:

 

- dzieło przygotowane z myślą o polskim środowisku instytutów świeckich pt.

Świeccy konsekrowani
w nauczaniu Kościoła świętego.
Zbiór dokumentów
,

zebrał i opracował ks. Marek Chmielewski,
Lublin 2011, ss. 508;
ISBN 978-83-930004-1-8

  

 

Pierwszy tom „Biblioteki Teologii Duchowości” jest zbiorem ogólnie dostępnych, choć rozrzuconych w czasie i przestrzeni, 123 dokumentów i wypowiedzi Kościoła na temat osób świeckich konsekrowanych. Tę formę życia w Kościele, zwaną instytutami świeckimi, ustanowił Pius XII konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia z 2 II 1947 roku.

Książka może być pomocna w formacji duchowej świeckich konsekrowanych, a także w lepszym poznaniu instytutów świeckich, o których papież Paweł VI mówił, że są „doświadczalnym laboratorium Kościoła”.

 

Zobacz: Spis treści...    

 

             Recenzja Iryny Barok... 

 

Zamówienia można składać na adres: pstd@kul.pl

 

Koszt jednego egzemplarza: 40 zł + koszty wysyłki

 

Należność na konto Stowarzyszenia: 67 1500 1520 1215 2008 2283 0000

 

  


tom 2:

 

Ks. Jerzy Misiurek
Modlitwa. Medytacja. Kontemplacja. Mistyka. Dzieje problematyki,

Lublin 2011, ss. 376
ISBN 978-83-930004-2-5

 

 

Ks. Jerzy Misiurek, Modlitwa. Medytacja. Kontemplacja. Mistyka. Dzieje problematyki

 

 

W przestrzeń duchowych potrzeb współczesnych chrześcijan doskonale wpisuje się niniejsze dzieło życia ks. prałata prof. dr. hab. Jerzego Misiurka, emerytowanego profesora KUL, obdarzonego elitarną godnością Rycerza Bożego Grobu w Jerozolimie. Choć co roku na półkach księgarskich pojawia się wiele nowych tytułów na temat modlitwy, to […] najczęściej są to różne popularne poradniki życia duchowego, teksty rozważań i refleksje modlitewne. Na tym tle wyróżnia się niniejsza publikacja jako kwintesencja ponad czterdziestu lat pracy naukowej Księdza Profesora, szczególnie w dziedzinie historii teologii duchowości, a także jako dojrzały owoc jego bogatego doświadczenia duchowego.

 

Zobacz:     Spis treści...  

                  Słowo wstępne (ks. Marek Chmielewski)...     

 

                  Recenzja Iryny Barok   

 

Zamówienia można składać na adres e-mail: pstd@kul.pl

 

Koszt jednego egzemplarza: 30 zł + koszty wysyłki

 

Należność proszę wpłacać przelewem na konto Stowarzyszenia: 

67 1500 1520 1215 2008 2283 0000

 

 

 


tom 3: 

Ks. Marek Chmielewski

Duchowość według Jana Pawła II.
Studium na podstawie encyklik i adhortacji

(Lublin 2013, ss. 355)

 

 
BTD 3 - okładka (przód) BTD 3 - Okładka (tył)

 

Jan Paweł II, w ciągu swego niezwykłego pod wieloma względami pontyfikatu, który przypadł na lata 1978-2005, pozostawił wielkie bogactwo nauczania. Wśród licznych dokumentów i tysięcy przemówień, na uwagę zasługuje 14 encyklik i 15 adhortacji. Oprócz zagadnień szczegółowych, Ojciec święty zawarł w nich także głębokie treści dotyczące życia duchowego.
Niniejsze studium jest próbą syntezy papieskiej myśli na temat duchowości, która w ujęciu Papieża z Polski skupia się wokół dwóch osi: personalizmu i chrystocentryzmu.

  

Zobacz:     Spis treści        

                  Zakończenie     

 

 

Zamówienia można składać na adres e-mail: pstd@kul.pl

Koszt jednego egzemplarza: 40 zł + koszty wysyłki

Należność proszę wpłacać przelewem na konto Stowarzyszenia: 

67 1500 1520 1215 2008 2283 0000

 

II. Rocznik "Duchowość w Polsce"

 

"Duchowość w Polsce" 12(2010), ISSN 2081-4674, ss. 314.

Okładka                                           czytaj: Wprowadzenie   

 

"Duchowość w Polsce" 13(2011), ISSN 2081-4674, ss. 293.

Okładka                                           czytaj: Wprowadzenie   

 

"Duchowość w Polsce" 14(2012), ISSN 2081-4674, ss. 363.

 Okładka

                                                              czytaj: Wprowadzenie  

  

"Duchowość w Polsce" 15(2013), ISSN 2081-4674, ss. 309.

 Okładka

                                                                czytaj: Wprowadzenie  

 
 
Duchowość w Polsce 16(2014)

 

                                                     czytaj: Wprowadzenie  

 

 

III. Seria „Duchowość w Polsce”

 


   

  

 

  

  
  

 

 


 

 
 
  • tom 11 — Duchowość w Polsce, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, ss. 306; ISBN 978-83-930004-0-1, ISBN 978-83-7270-762-6

                           czytaj: Wprowadzenie                                 
   
 

IV. Inne

 

 
  • Świeccy w Akcji, red. W. Słomka, Lublin 1996, ss. 176; ISBN 83-856-8489-1

 

  • „W sercu Kościoła będę Miłością”. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, red. W. Słomka, M. Chmielewski, Ł. Kasperek, Kraków 1998, ss. 156, 4 nlb.; ISBN 83-8752-712-2

 

 
 
                             

pełny tekst "Leksykonu" do czytania (drukowanie tekstu niedostępne):  

  

Aktualizacja: 2015-02-18  godz. 19:59:33

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2015, godz. 20:22 - Marek Chmielewski