Aplikacje komputerowe


WebiR

Projekt open-source do analizy danych statystycznych. Nakładka internetowa na system analizy danych R-project. webir.swps.edu.pl


Książki:

Kaczan, R., Sijko, K. (2008). Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica / EFS (seria nt.: Osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy)

Brzezińska, A., Rycielski, P., Sijko, K. (2010). Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Rozdziały w książkach


Sijko, K. (2007). Dziecko – rodzina – niepełnosprawność. W: A. I. Brzezińska (red.), Zadania rodziny i szkoły: rozwój  i wychowanie dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności (s. 21-29). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Smoczyńska, K., Sijko, K. (2007). Wyniki badań pilotażowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością. W: A. I. Brzezińska, K. Maj, Z. Woźniak (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy (s. 363 - 378). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Smoczyńska, K., Sijko, K. (2007). Wyniki badań jakościowych na aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością. W: A. I. Brzezińska, K. Maj, Z. Woźniak (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy (s. 379 - 396). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Sijko, K. (2008). Rodzaje niepełnosprawności: charakterystyka badanej zbiorowości. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 15-18). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Sijko, K. (2008). Udogodnienia i utrudnienia techniczne. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 37-42). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Sijko, K. (2008). Zmiany miejsca pracy: podejmowanie pracy przed powstaniem niepełnosprawności i co się zmienia po wystąpieniu niepełnosprawności?. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 79-86). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Michalczuk, J., Sijko, K., Wiszejko-Wierzbicka, D., Życzyńska-Ciołek, D. (2008). Bariery aktywności zawodowej. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 126-141). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Bąbiak, I., Sijko, K. (2008). Charakterystyka osób wspierających: rodzina osoby niepełnosprawnej. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 167-177). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Sijko, K. (2008). Zmiany w relacjach z ludźmi. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 190-198). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica / EFS.

Sijko, K. (2010). Kategorie wyodrębniania osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności. W: A. I. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski (red.). (2010). Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności: wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.


Artykuły naukowe


Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P., Sijko, K., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób  z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne. Nauka, 1, 129-150.

Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Pluta, J., Rycielski, P., Sijko, K. (2010). Założenia i cele projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Numer specjalny Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności.

Doroszewicz, K., Sijko, K. (2008). Kwestionariusz Wpływu Społecznego w bliskich związkach. Psychologia Jakości Życia, 7 (1-2), 19-45.

Sijko, K. (2008). Jak grają pary? Dynamika wpływu społecznego w bliskich związkach. Psychologia Jakości Życia, 7 (1-2), 139-157.

Sijko, K. (2010). Niepełnosprawność prawna i biologiczna – implikacje podziału dla analizy wyników badania sondażowego. Numer specjalny Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności.


Artykuły popularnonaukowe


Brzezińska, A. I., Piotrowski, K., Pluta, J., Sijko, K. (2009). Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych. Sprawy Nauki, 5 (145), 31-40.

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011, godz. 07:20 - Aleksandra Dziak