2006

  1. „Coby syćko wysłowić". O zróżnicowaniu terytorialnym polszczyzny. Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych, „Zeszyty Szkolne" 2006, nr 1, s.84- 90.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 00:19 - Aleksandra Dziak