Studia z filologii polskiej
(2000-2005)
                     
Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Mgr filologii polskiej
(2005)
na podstawie pracy: Komizm w dramaturgii Włodzimierza Perzyńskiego (praca napisana pod kierunkiem prof. W. Kaczmarka w Katedrze Dramatu i Teatru KUL)

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2008, godz. 12:41 - Aleksandra Dziak