KUL uzyskał dofinansowanie projektu w zakresie podnoszenia potencjału dydaktycznego Uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych: „PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w okresie 1.03.2014 - 30.06.2015 przez Instytut Filologii Romańskiej oraz Instytut Filologii Słowiańskiej.


Projekt ma na celu wdrożenie w Instytucie Filologii Romańskiej  oraz Instytucie Filologii Słowiańskiej programu rozwoju polegającego na wsparciu studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osoby spoza społeczności akademickiej w zakresie kompetencji w językach obcych do celów zawodowych i ścisłego powiązania oferty dydaktycznej z wymogami rynku pracy.

 

W ramach projektu, w roku akademickim 2014/15, m.in. wdrożone zostaną nowe specjalizacje na studiach, przeprowadzone zostaną staże i szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych, jak również kursy językowe z jęz. francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego dla potrzeb zawodowych zakończone uzyskaniem certyfikatów renomowanych instytucji międzynarodowych.


Założenia projektu będą realizowane przy wsparciu partnerów zagranicznych tj. Uniwersytet Paris 8 (Francja), Uniwersytet Haute-Alsace (Francja), Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina (Rosja) i Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (Ukraina).