Skład Rady Instytutu Nauk o Sztuce KUL

 

1. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

 

2. Dyrektor Instytutu - koordynator dyscypliny nauki o sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - Przewodniczący Rady

 

3. Nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscyplinę nauki o sztuce:

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
dr Marek Bebak
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
dr hab. Beata Bodzioch
dr Anna Monika Dzierżyc-Horniak

dr hab. Małgorzata Gamrat
dr Andrzej Gładysz
dr Anna Głowa
dr hab. Krzysztof Gombin

dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
dr hab. Aneta Kramiszewska
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
dr hab. Dorota Kudelska
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
prof. dr hab. Lechosław Lameński
prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak

dr Judyta Patyra
dr Krzysztof Przylicki
dr hab. Tomasz Rokosz
dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
dr Kinga Strycharz-Bogacz
dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
dr Małgorzata Żak-Kulesza

 

4. Przedstawiciele studentów:

Aneta Chełmowska - historia sztuki I st.
lic. Martyna Kopczak - historia sztuki II st.

Aleksandra Bieniasz - muzykologia I st.
lic. Anna Puchała - muzykologia II st.
ks. mgr. Andrzej Zarzycki - muzykologia III st.

 
Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2021, godz. 10:10 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak