Skład Rady Instytutu Nauk o Sztuce KUL

 

1. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

2. Dyrektor Instytutu - koordynator dyscypliny nauki o sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - Przewodniczący Rady

 

3. Nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscyplinę nauki o sztuce:

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
dr hab. Beata Bodzioch
dr Anna Monika Dzierżyc-Horniak

dr hab. Małgorzata Gamrat
dr Andrzej Gładysz
dr Anna Głowa
dr hab. Krzysztof Gombin

dr hab. Aneta Kramiszewska
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
dr Kinga Krzymowska-Szacoń

dr Agnieszka Kuczyńska
dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
dr hab. Irena Rolska

ks. dr Dariusz Smolarek
dr Kinga Strycharz-Bogacz
dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
dr Małgorzata Żak-Kulesza

 

4. Przedstawiciele studentów:

historia sztuki I st.: Mateusz Wszelaki
historia sztuki II st.: Filip Makowski
muzykologia I st.: Adam Rączka
muzykologia II st.: Monika Dzienis

przedstawiciel doktorantów: ks. mgr Andrzej Zarzycki

 
Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2022, godz. 14:38 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak