Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach cywilnych połączone z przeprowadzeniem walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenie przeznaczone jest dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji” zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

Rekrutacja na szkolenie została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędzie się w tym roku tylko jedna edycja szkolenia:

 

  • I termin: 13-15 maja 2022 r.

 

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniu w powyższym terminie:

1. 18-19 czerwca 2022 r. 

 

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenie znajdą Państwo na stronie: https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

 

Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma uprawnienia Instytucji Certyfikujących do kwalifikacji rynkowych "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".


Zapraszamy do aplikowania na szkolenia. Pytania w kwestii szkoleń prosimy kierować na adres: rekrutmediacja@kul.pl

Autor: Bogumiła Pazur
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022, godz. 08:00 - Bogumiła Pazur