1. Mediacja w sprawach pracowniczych – wybrane Case study - 05.06.2023 r. - M. Jarota
 2. Mediacja z uczestnikami rynku finansowego w sprawach gospodarczych - 23.05.2023 r. - S. Nowaczyk
 3. Rozwiązywanie sporów na odległość – w stronę mediacyjnej skuteczności - 26.04.2023 r. - T. Antoszek
 4. Mediacja online. Zagadnienia praktyczne - 25.10.2022 r. – M. Kuklo
 5. Wybrane umiejętności komunikacyjne mediatora – 8.11.2022 – M. Torój
 6. Mediacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w sporach odszkodowawczych i płacowych. Wybrane zagadnienia praktyczne – 15.11.2022 – M. Jarota
 7. Wiedza i kompetencje mediatora w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych – 22.11.2022 – M. Kuklo
 8. Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów – 29.11.2022 r. – M. Torój
 9. Mediacja gospodarcza krok po kroku. Forma ewaluatywna i facylitatywna – 7.12.2022 – M. Pakuła
 10. Mediacja w sprawach gospodarczych – 28.09.2021 – J. Świtluk
 11. Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej – 12.10.2021 – J. Świtluk
 12. Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne – 26.10.2021 – J. Świtluk
 13. Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem - 9.11.2021 – J. Świtluk
 14. Mediacja w sprawach pracowniczych – analiza przypadku, symulacja postępowania mediacyjnego wraz jego omówieniem – 23.11.2021 – J. Świtluk
 15. Jak prowadzić e-mediację? – 7.12.2021 – J. Świtluk

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2023, godz. 12:50 - Michał Bednarczyk