REKRUTACJA na 24 godzinne szkolenie mediacyjne dla osób z województwa lubelskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach cywilnych połączone z przeprowadzeniem walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenie przeznaczone jest dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji” zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

Rekrutacja na szkolenie została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędzie się w tym roku tylko jedna edycja szkolenia:

 

 • I termin: 13-15 maja 2022 r.

 

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniu w powyższym terminie:

1. 18-19 czerwca 2022 r. 

 

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenie znajdą Państwo na stronie: https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

 

Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma uprawnienia Instytucji Certyfikujących do kwalifikacji rynkowych "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".


Zapraszamy do aplikowania na szkolenia. Pytania w kwestii szkoleń prosimy kierować na adres: rekrutmediacja@kul.pl

2022-02-09

REKRUTACJA na 24-godzinne szkolenia mediacyjne w województwie podkarpackim

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu mediacji w sprawach cywilnych połączone z przeprowadzeniem walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenia przeznaczone są dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji” zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędą się tylko 3 edycje szkoleń:

 

 • I termin: 8-10 kwietnia 2022 r.
 • II termin: 22-24 kwietnia 2022 r.
 • III termin: 6-8 maja 2022 r.

 

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniach w powyższych terminach:

1. 4-5 czerwca 2022 r. 

2. 11-12 czerwca 2022 r.

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

 

Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma uprawnienia Instytucji Certyfikujących do kwalifikacji rynkowych "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".


Zapraszamy do aplikowania na szkolenia. Pytania w kwestii szkoleń prosimy kierować na adres: rekrutmediacja@kul.pl

2022-01-24

Zaproszenie na seminaria dla osób zainteresowanych mediacją

Szanowni Państwo,


uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach dla osób zainteresowanych mediacją organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Seminaria przeznaczone są dla wszystkich osób z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

 

Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w seminariach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: 

lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na seminariach obowiązuj limit miejsc!

 

Aktualne terminy seminariów:

 

 • 4 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 2 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 5 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 3 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 17 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 15 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 19 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 17 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

Link do formularza zgłoszeniowego oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

2021-10-04

REKRUTACJA na szkolenia w formie webinarów

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w kolejnych bezpłatnych webinariach online organizowanych w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

 1. Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
 2. Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
 3. Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
 4. Jak prowadzić e-mediację?

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Terminy szkoleń w formie webinaru

 1. 12 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
 2. 26 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
 3. 09 listopada 2021, godz. 16.30-20.00 - Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
 4. 07 grudnia 2021, godz. 16.30-20.00 - Jak prowadzić e-mediację?

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia w formie webinarów oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

2021-09-24

Zaproszenie na spotkania mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach dotyczących mediacji.

 

Spotkania są przeznaczone dla mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, zainteresowanych tematyką mediacji.

 

Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (zamieszkujących lub mających stały pobyt) w jednym z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na spotkaniach nie obowiązują limity miejsc.

 

Aktualne terminy spotkań:

 

 • 7 października 2021 r. - online - dla osób z lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 5 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 8 października 2021 r. - online - dla osób z małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 6 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 21 października 2021 - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 19 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 22 października 2021 - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 20 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

Link do formularza zgłoszeniowego oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

2021-09-13

REKRUTACJA na szkolenie w formie webinaru - Mediacja w sprawch gospodarczych

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium symulacyjnym online organizowanym w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

Mediacja w sprawach gospodarczych - webinar symulacyjny z limitowaną liczbą uczestników

 

Szkolenie w formie webinaru skierowane jest przede wszystkim do mediatorów w sprawach gospodarczych, jak i mediatorów innych specjalności planujących mediować sprawy gospodarcze, a chcących porozmawiać o napotykanych problemach i wątpliwościach oraz do innych osób zainteresowanych mediacją gospodarczą.

W formie warsztatowej zajmiemy się odrębnościami mediacji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie jej uczestników i przedmiotu, komunikacji i emocji, organizacji i przepisów.

Przeprowadzimy symulację mediacji w sprawie gospodarczej wraz z jej omówieniem.

 

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Termin szkolenia w formie webinaru

28 września 2021 r. w godz. 16.30-20.00.

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenie w formie webinaru oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

2021-09-03

REKRUTACJA na 80-godzinne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach cywilnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do udziału w bezpłatnym 80. godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodnym z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. W 2021 r. w Lublinie odbędzie się jedno szkolenie 80-godzinne tylko dla grupy 25 osób. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie 80. godzinne przeznaczone jest dla osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. mających miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego;
 2. które nie są wpisane na listę stałych mediatorów;
 3. nie prowadziły mediacji i nie mają doświadczenia w prowadzeniu mediacji;
 4. chcących nabyć wiedzę i umiejętności warunkujące możliwość przystąpienia do walidacji dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 

3 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

4 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

5 września 2021 r. (godz. 09.00– 17.30) online

 

10 września 2021 r.  (godz. 14.00-20.00) online

11 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

12 września 2021 r. (godz. 09.00–17.30)  stacjonarnie

 

17 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

18 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

19 września 2021 r. (godz. 09.00–16.45) online

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE 80. GODZINNE W LUBLINIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

2021-07-19

REKRUTACJA na 24-godzinne szkolenia mediacyjne w województwie świętokrzystkim

Szanowni Państwo Mediatorzy


Uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Obecna edycja szkoleń przeznaczona jest dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami związanymi z utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Rejestru, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego w Kielcach, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędą się tylko 3 edycje szkoleń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 2-4 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

2. 9-11 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

3. 16-18 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

 

Rekrutacja trwa od 14.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

 

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma uprawnienia Instytucji Certyfikujących do kwalifikacji rynkowych "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". 

2021-06-14

Badanie kwestionariuszowe dla przedstawicieli zawodów prawniczych i przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania systemu mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Badanie kwestionariuszowe realizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Poniższa ankieta nie jest tożsama z ankietą umieszczoną w ramach konsultacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do działu w badaniu zapraszamy przedstawicieli zawodów prawniczych i przedsiębiorców. Celem badania jest poznanie Państwa opinii i oczekiwań w zakresie statusu mediatora i kształtu Krajowego Rejestru Mediatorów.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Wszystkie odpowiedzi są poufne, zostaną w pełni zanonimizowane i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych statystyk. Przedmiotowe wyniki posłużą do przygotowania raportu dla Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego m.in. kształtu i warunków wpisu mediatorów do Krajowego Rejestru Mediatorów.

Ewentualne pytania oraz wątpliwości dotyczące badania prosimy kierować na adres: mediacja@kul.pl.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za poświęcony czas i Państwa udział w badaniu.


Przedmiotowa anonimowa ankieta jest dostępna w poniższym odnośniku:
https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/712559?lang=pl

Z wyrazami szacunku
zespół projektowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II----------------------------------------------

Klauzula informacyjna
Informujemy, że udział w badaniu jest dobrowolny. Przesyłając zwrotnie wypełnioną ankietę, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na udział w badaniu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie w celu przeprowadzenia niniejszego badania.
Wyniki ankiety będą wykorzystywane w opracowaniach naukowych oraz raportach przygotowywanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości w postaci zanonimizowanych zbiorczych statystyk.
1) Administratorem danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu nr tel.: 81 445 41 01 lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: kul@kul.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy pod nr tel.: 81 445 32 30, lub na adres e-mail: iod@kul.pl.
3) Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie do celów badań naukowych i prac rozwojowych w tym również w celach kontaktowych oraz identyfikacyjnych na potrzeby wykonania badania naukowego w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.
4) Informujemy, że dane osobowe w postaci adresu mailowego zostały pozyskane z list stałych mediatorów udostępnionych na stronach internetowych poszczególnych Sądów Okręgowych.
5) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a), tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę, którą zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Udział w badaniu i podanie danych jest dobrowolne, niemniej koniecznie do osiągnięcia celu badań naukowych. Wyniki badań ankietowych będą wykorzystywane bez danych identyfikujących osobę.
7) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby zaangażowane w procesy związane z realizacją badania. Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom działającym z upoważnienia administratora i przetwarzającym dane wyłącznie na jego polecenie. Dane mogą być́ ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie.
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu badań naukowychi.
9) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach badań naukowych przysługuje Państwu zgodnie z normą art. 469b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie prawo do usunięcia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.".

2021-05-12

Badanie kwestionariuszowe dla osób pracujących w obszarze mediacji

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania systemu mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Badanie kwestionariuszowe realizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Poniższa ankieta nie jest tożsama z ankietą umieszczoną w ramach konsultacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do udziału w badaniu zapraszamy osoby pracujące w obszarze mediacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii i oczekiwań w zakresie statusu mediatora i kształtu Krajowego Rejestru Mediatorów.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Wszystkie odpowiedzi są poufne, zostaną w pełni zanonimizowane i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych statystyk. Przedmiotowe wyniki posłużą do przygotowania raportu dla Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego m.in. kształtu i warunków wpisu mediatorów do Krajowego Rejestru Mediatorów.

Ewentualne pytania oraz wątpliwości dotyczące badania prosimy kierować na adres: mediacja@kul.pl.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za poświęcony czas i Państwa udział w badaniu.


Przedmiotowa anonimowa ankieta jest dostępna w poniższym odnośniku:

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/594382?lang=pl  


Z wyrazami szacunku
zespół projektowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

----------------------------------------------

Klauzula informacyjna
Informujemy, że udział w badaniu jest dobrowolny. Przesyłając zwrotnie wypełnioną ankietę, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na udział w badaniu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie w celu przeprowadzenia niniejszego badania.
Wyniki ankiety będą wykorzystywane w opracowaniach naukowych oraz raportach przygotowywanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości w postaci zanonimizowanych zbiorczych statystyk.
1) Administratorem danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu nr tel.: 81 445 41 01 lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: kul@kul.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy pod nr tel.: 81 445 32 30, lub na adres e-mail: iod@kul.pl.
3) Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie do celów badań naukowych i prac rozwojowych w tym również w celach kontaktowych oraz identyfikacyjnych na potrzeby wykonania badania naukowego w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.
4) Informujemy, że dane osobowe w postaci adresu mailowego zostały pozyskane z list stałych mediatorów udostępnionych na stronach internetowych poszczególnych Sądów Okręgowych.
5) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a), tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę, którą zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Udział w badaniu i podanie danych jest dobrowolne, niemniej koniecznie do osiągnięcia celu badań naukowych. Wyniki badań ankietowych będą wykorzystywane bez danych identyfikujących osobę.
7) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby zaangażowane w procesy związane z realizacją badania. Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom działającym z upoważnienia administratora i przetwarzającym dane wyłącznie na jego polecenie. Dane mogą być́ ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie.
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu badań naukowych.
9) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach badań naukowych przysługuje Państwu zgodnie z normą art. 469b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie prawo do usunięcia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.".

2021-05-12