Harmonogram udzielanego w ramach projektu wsparcia

 

9. MEDIACYJNE SZKOLENIE 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału bezpłatnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenie:

Szkolenia przeznaczone są dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji” zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

 

Aktualny termin szkolenia:

1. 13-15 maja 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie (Lublin);

 

 

Walidacja:

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniu w powyższym terminie:

1. 18-19 czerwca 2022 r. 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń.

___________________________________________________________________

 

8. MEDIACYJNE SZKOLENIA 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału bezpłatnych szkoleniach z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenia:

Szkolenia przeznaczone są dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji” zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 8-10 kwietnia 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie;

 

2. 22-24 kwietnia 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie;

 

3. 6-8 maja 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie.

 

Walidacja:

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniach w powyższych terminach:

1. 4-5 czerwca 2022 r. 

2. 11-12 czerwca 2022 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

__________________________________________________________________________

 

 

7. SEMINARIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MEDIACJĄ

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach dla osób zainteresowanych mediacją organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Seminaria przeznaczone są dla wszystkich osób z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

 

Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w seminariach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: 

lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na seminariach obowiązuj limit miejsc!

 

Aktualne terminy seminariów:

 

 • 4 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 2 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 5 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 3 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 17 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 15 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 19 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 17 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

Zgłoszenie na spotkania organizowane dla danego województwa następuje poprzez wypełnienie formularza online (kliknij w link): https://forms.gle/yECPxbSKT436egyD9 

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

_________________________________________________________________________________

 

6. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w kolejnych bezpłatnych webinariach online organizowanych w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

 1. Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
 2. Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
 3. Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
 4. Jak prowadzić e-mediację?

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Terminy szkoleń w formie webinaru

 1. 12 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
 2. 26 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
 3. 09 listopada 2021, godz. 16.30-20.00 - Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
 4. 07 grudnia 2021, godz. 16.30-20.00 - Jak prowadzić e-mediację?

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: webinarkrm@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, Dział Projektów Międzynarodowych, pok. CTW-19 lub CTW-10.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

_________________________________________________________________________________

 

5. SPOTKANIA MEDIATORÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach dotyczących mediacji organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Spotkania są przeznaczone dla mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, zainteresowanych tematyką mediacji.

 

Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (zamieszkujących lub mających stały pobyt) w jednym z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na spotkaniach nie obowiązują limity miejsc.

 

Aktualne terminy spotkań:

 

 • 7 października 2021 r. - online - dla osób z lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 5 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 8 października 2021 r. - online - dla osób z małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 6 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 21 października 2021 - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 19 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 22 października 2021 - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 20 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

Zgłoszenie na spotkania organizowane dla danego województwa następuje poprzez wypełnienie formularza online (kliknij w link): https://forms.gle/nYu4n1rPQNNggoRd6

 

 

Więcej informacji: rekrutmediacja@kul.pl

 

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

 

*Bezpłatne spotkania mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

___________________________________________________________________________

 

4. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium symulacyjnym online organizowanym w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

Mediacja w sprawach pracowniczych – analiza przypadku, symulacja postępowania mediacyjnego wraz jego omówieniem. Webinar symulacyjny z limitowaną liczbą uczestników

 

Webinar szkoleniowy dla mediatorów prowadzących lub zamierzających prowadzić sprawy pracownicze, może zainteresować również inne osoby chcące dowiedzieć się o polubownym rozwiązywaniu spornych sytuacji związanych z szeroko pojętymi relacjami pracowniczymi.
Wskażemy rozległość i charakterystyczne uwarunkowania konfliktów w pracy, korzyści z ich polubownego rozwiązywania dla wszystkich osób nimi objętych, swoiste kwestie prawne, ale także ryzyka, jakie mogą wiązać się z mediacją w tej sferze. Warsztat obejmie także przeprowadzenie i omówienie symulacji mediacji sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Termin szkolenia w formie webinaru

23 listopada 2021 r. w godz. 16.30 - 20.00

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.


 

3. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium symulacyjnym online organizowanym w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

Mediacja w sprawach gospodarczych - webinar symulacyjny z limitowaną liczbą uczestników

 

Szkolenie w formie webinaru skierowane jest przede wszystkim do mediatorów w sprawach gospodarczych, jak i mediatorów innych specjalności planujących mediować sprawy gospodarcze, a chcących porozmawiać o napotykanych problemach i wątpliwościach oraz do innych osób zainteresowanych mediacją gospodarczą.

W formie warsztatowej zajmiemy się odrębnościami mediacji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie jej uczestników i przedmiotu, komunikacji i emocji, organizacji i przepisów.

Przeprowadzimy symulację mediacji w sprawie gospodarczej wraz z jej omówieniem.

 

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Termin szkolenia w formie webinaru

28 września 2021 r. w godz. 16.30-20.00.

 

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: webinarkrm@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, Dział Projektów Międzynarodowych, pok. CTW-19 lub CTW-10.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

________________________________________________________________________________

 

2. MEDIACYJNE SZKOLENIE 80-GODZINNE

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do udziału w bezpłatnym 80. godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodnym z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. W 2021 r. w Lublinie odbędzie się jedno szkolenie 80-godzinne tylko dla grupy 25 osób. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

 

Informacje organizacyjne

10% uczestników szkolenia, których miejsce zamieszkania oddalone jest o min. 50 km od miejsca organizacji szkolenia może skorzystać z noclegu zapewnionego przez Organizatora szkolenia stacjonarnego. O możliwości skorzystania z noclegu decydować będzie kolejność zgłoszeń (do wyczerpania środków na ten cel). W trakcie szkolenia stacjonarnego uczestnicy mają prawo do skorzystania z bezpłatnego wyżywienia na zasadach określonych przez Organizatora szkolenia oraz otrzymania materiałów szkoleniowych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie 80. godzinne przeznaczone jest dla osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. mających miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego;
 2. które nie są wpisane na listę stałych mediatorów;
 3. nie prowadziły mediacji i nie mają doświadczenia w prowadzeniu mediacji;
 4. chcących nabyć wiedzę i umiejętności warunkujące możliwość przystąpienia do walidacji dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

 

Harmonogram szkolenia

3 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

4 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

5 września 2021 r. (godz. 09.00– 17.30) online

 

10 września 2021 r.  (godz. 14.00-20.00) online

11 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

12 września 2021 r. (godz. 09.00–17.30)  stacjonarnie

 

17 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

18 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

19 września 2021 r. (godz. 09.00–16.45) online

 

Miejsce szkolenia

online - aplikacja Clickmeeting

stacjonarnie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14.

 

Walidacja

Po ukończeniu szkolenia w terminie wskazanym przez Organizatora każdy uczestnik ma obowiązek przystąpić do walidacji kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o wyniku walidacji, uprawniającej do wpisu na listę stałych mediatorów a docelowo do Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Prosimy o uważne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie każdego pola w formularzu wybierając szkolenie 80 godzinne.

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE 80. GODZINNE W LUBLINIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: rekrutmediacja@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, Dział Projektów Międzynarodowych, pok. CTW-19 lub CTW-10.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

1. MEDIACYJNE SZKOLENIA 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje trzy szkolenia 24-godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przystąpić do walidacji prowadzonej przez KUL w ramach kwalifikacji prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

 

Szkolenia

Szkolenia odbywać się będą w formie hybrydowej tj. pierwszy dzień szkolenia (8h) online, drugi (8h) i trzeci (8h) dzień stacjonarnie w Kielcach.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 2-4 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

2. 9-11 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

3. 16-18 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA 24-GODZINNE W KIELCACH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: rekrutmediacja@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, pok. CTW-19.

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022, godz. 08:02 - Bogumiła Pazur