Harmonogram udzielanego w ramach projektu wsparcia

 

1. MEDIACYJNE SZKOLENIE 80-GODZINNE

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do udziału w bezpłatnym 80. godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodnym z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. W 2021 r. w Lublinie odbędzie się jedno szkolenie 80-godzinne tylko dla grupy 25 osób. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

 

Informacje organizacyjne

10% uczestników szkolenia, których miejsce zamieszkania oddalone jest o min. 50 km od miejsca organizacji szkolenia może skorzystać z noclegu zapewnionego przez Organizatora szkolenia stacjonarnego. O możliwości skorzystania z noclegu decydować będzie kolejność zgłoszeń (do wyczerpania środków na ten cel). W trakcie szkolenia stacjonarnego uczestnicy mają prawo do skorzystania z bezpłatnego wyżywienia na zasadach określonych przez Organizatora szkolenia oraz otrzymania materiałów szkoleniowych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie 80. godzinne przeznaczone jest dla osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. mających miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego;
  2. które nie są wpisane na listę stałych mediatorów;
  3. nie prowadziły mediacji i nie mają doświadczenia w prowadzeniu mediacji;
  4. chcących nabyć wiedzę i umiejętności warunkujące możliwość przystąpienia do walidacji dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

 

Harmonogram szkolenia

3 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

4 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

5 września 2021 r. (godz. 09.00– 17.30) online

 

10 września 2021 r.  (godz. 14.00-20.00) online

11 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

12 września 2021 r. (godz. 09.00–17.30)  stacjonarnie

 

17 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

18 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

19 września 2021 r. (godz. 09.00–16.45) online

 

Miejsce szkolenia

online - aplikacja Clickmeeting

stacjonarnie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14.

 

Walidacja

Po ukończeniu szkolenia w terminie wskazanym przez Organizatora każdy uczestnik ma obowiązek przystąpić do walidacji kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o wyniku walidacji, uprawniającej do wpisu na listę stałych mediatorów a docelowo do Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Prosimy o uważne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie każdego pola w formularzu wybierając szkolenie 80 godzinne.

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE 80. GODZINNE W LUBLINIE TRWA OD 19.07.2021 r. DO 31.08.2021 r. LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: rekrutmediacja@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, Dział Projektów Międzynarodowych, pok. CTW-19 lub CTW-10.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

2. MEDIACYJNE SZKOLENIA 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje trzy szkolenia 24-godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przystąpić do walidacji prowadzonej przez KUL w ramach kwalifikacji prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

 

Szkolenia

Szkolenia odbywać się będą w formie hybrydowej tj. pierwszy dzień szkolenia (8h) online, drugi (8h) i trzeci (8h) dzień stacjonarnie w Kielcach.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 2-4 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

2. 9-11 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

3. 16-18 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA 24-GODZINNE W KIELCACH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: rekrutmediacja@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, pok. CTW-19.

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2021, godz. 14:25 - Bogumiła Pazur