Aktualności / Wydarzenia

Rektor KUL: uniwersytety muszą kształcić holistycznie

– Holistyczne podejście do metodologii kształcenia, ale także formowania studentów, dostosowanie dydaktyki do współczesnych wymogów i wyzwań oraz wprowadzenie nowych technologii, to wyzwania, które stają przed nami w rozpoczynającym się nowym roku akademickim i kolejnych latach – mówi rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

W tym roku akademickim KUL będzie obchodził 105. rocznicę powstania. Jednym z celów, jakie postawił sobie uniwersytet, jest ubieganie się o status uczelni badawczej oraz kontynuowanie kształcenia holistycznego. – Aż 3. tys. nowych studentów rozpoczyna studia na KUL, na całym uniwersytecie jest ich blisko 9 tys. W grupie tej mamy 23 nowych studentów Centrum Studiów KUL dla Osadzonych na kierunku nauki o rodzinie – podaje rektor uczelni.

Oprócz przekazywania wiedzy kierunkowej, skoncentrowanej na konkretnych dyscyplinach naukowych, KUL chce rozszerzać horyzonty młodych ludzi i proponuje różnorodne formy dodatkowe, skupione m.in. wokół doświadczeń kulturowych, rozwoju psychologicznego, języków obcych czy nowych technologii, mediów i sztucznej inteligencji.

Zgodnie z katolickim charakterem uczelni w programie kształcenia znajdują się też przedmioty misyjne, dotyczące m.in. nauczania społecznego Kościoła, rodziny oraz myśli św. Jana Pawła II. – Analizujemy współczesne wyzwania, również te, które stawia rynek pracy, i dostosowujemy do nich naszą ofertą edukacyjną. Rozpoczynamy kampanię Studia są KUL. Wiedza bez ograniczeń – wskazuje rektor KUL.

Osiągnięciem KUL jest uruchomienie kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym. Przed uczelnią pozostaje wciąż organizacja wielu ważnych wydarzeń. – Najbliższy czas naznaczony będzie aktywnościami, również dydaktycznymi i badawczymi. Już w październiku debata „Wojtyła i Blachnicki. Prorocy wolności w czasach zniewolenia". Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która zgodnie z tradycją odbędzie się w 3. niedzielę miesiąca, doktorat honoris causa odbierze rabin prof. Abraham Skórka. Wizytę na KUL złoży delegacja z przewodniczącym Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Ponadto czeka nas Kongres Teologów Trójmorza. W listopadzie rozpocznie się też trzecia edycja Studium dla Polonii i Polaków za granicą, do której zgłosiło się już 1000 osób – podsumowuje ks. prof. Kalinowski.