Ważnym i bardzo ciekawym obszarem mojej aktywności jest współredagowanie Roczników Psychologicznych.

Jako członek Redakcji Roczników Psychologicznych w latach 2002-2006 pełniłam funkcję Sekretarza, od r. 2006 jestem Redaktorem nowego działu polemik, a od r. 2012 Redaktorem Naczelnym.

Polemiki opublikowane w Rocznikach oraz inne artykuły można znaleźć na stronie czasopisma - Roczniki Psychologiczne.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 00:06 - Mariola Łaguna