Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/20

Rok akademicki 2019/20 rozpoczniemy 1 października 2019 r. Mszą św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00. Do udziału w niej serdecznie zapraszamy pracowników i studentów, a szczególnie gorąco studentów I roku. Natomiast uroczysta inauguracja roku będzie miała miejsce 20 października.

 

Od 1 do 4 października dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie dla studentów I roku nie ma zajęć dydaktycznych. 1 października dla studentów I roku odbędą się spotkania informacyjne (harmonogram w rozwinięciu) z władzami wydziałów i opiekunami lat, zostaną wręczone Regulaminy studiów i będą wydawane legitymacje studenckie. W kolejnych dniach zaplanowano zajęcia obowiązkowe z Praw i obowiązków studenta, BHP oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Swoją ofertę zaprezentują także organizacje studenckie i Biuro Karier.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych dla studentów I roku studiów

1 października 2019 r.

 

Do pobrania w wersji tekstowej: harmonogram

 

Wydział Teologii

 

10.30 - sala C-1031 (X piętro, Kolegium Jana Pawła II)

teologia

nauki o rodzinie

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

10.30 - Aula kard. Stefana Wyszyńskiego (I piętro, Gmach Główny)

administracja

europeistyka

prawo

prawo kanoniczne

prawo Unii Europejskiej

prawo w biznesie

 

Spotkania z opiekunami lat odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

11.30 - Stara Aula GG-47 (parter, Gmach Główny)

administracja

 

11.30 – sala C-608 (VI piętro, Kolegium Jana Pawła II)

administracja II stopnia

 

11.30 – sala C-707 (VII piętro, Kolegium Jana Pawła II)

europeistyka grupa w j. angielskim

prawo w biznesie

 

11.30 - Aula kard. Stefana Wyszyńskiego (I piętro, Gmach Główny)

prawo

 

11.30 – sala C-613A (VI piętro, Kolegium Jana Pawła II)

prawo kanoniczne

prawo Unii Europejskiej II stopnia

 

 

Wydział Filozofii

 

10.30 - sala CTW-104 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

applied anthropology

filozofia

filozofia w języku angielskim

kognitywistyka

retoryka stosowana

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 

12.30 - Aula kard. Stefana Wyszyńskiego (I piętro, Gmach Główny)

wszyscy studenci I roku Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Spotkania studentów z opiekunami lat odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

14.00 - sala CTW-102 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

filologia angielska I stopnia

 

14.00 – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

filologia germańska I stopnia

 

14.00 – sala GG-362 (III piętro, Gmach Główny)

filologia klasyczna I i II stopnia

 

14.00 - sala CN-101 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

filologia polska I stopnia

 

14.00 – sala GG-243 (II piętro, Gmach Główny)

filologia romańska I stopnia

 

14.00  – sala CTW-113 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

filologia-sinologia I i II stopnia

 

14.00 – sala CN-107 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

historia I stopnia

 

14.00– sala GG-245 (II piętro, Gmach Główny)

historia sztuki I stopnia

 

14.00– sala GG-241 (II piętro, Gmach Główny)

historia sztuki II stopnia

 

14.00 – sala CN-107 (I piętro, Collegium Norwidianum)

krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia

 

14.00 – sala GG-47 (parter, Gmach Główny)

lingwistyka stosowana I stopnia

 

14.00 – sala C-1038 (X piętro, Kolegium Jana Pawła II)

muzykologia I i II stopnia

 

14.10 - sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

filologia niderlandzka I stopnia

 

14.30 – sala CN-101 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

edytorstwo I stopnia

 

14.45 – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

filologia germańska II stopnia

 

14.45 – sala CN-107 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

historia II stopnia

 

14.45 – sala CN-107 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

turystyka kulturowa II stopnia

 

15.00 - sala CTW-408 (IV piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

filologia angielska II stopnia

 

15.00 - sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

filologia niderlandzka II stopnia

 

15.00– sala CN-101 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

filologia polska studia II stopnia

 

15.00 – sala GG-110 B (I piętro, Gmach Główny)

hispanistyka I stopnia

 

15.30 – sala GG-412 (III piętro, Gmach Główny)

filologia romańska II stopnia

 

15.30 – sala CN-101 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

humanistyka cyfrowa II stopnia

 

 

Wydział Nauk Społecznych

 

10.30 - sala CTW-304 (III piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopnia

zarządzanie I i II stopnia

 

10.30 - sala CTW-302 (III piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

ekonomia I i II stopnia

 

10.30 - sala CTW-114 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia

stosunki międzynarodowe I stopnia

 

12.30 - sala C-623 (VI piętro, Kolegium Jana Pawła II)

doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia

praca socjalna I stopnia

praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia

socjologia I i II stopnia

 

godz. 10.30 - sala GG-47 (parter, Gmach Główny)

pedagogika I i II stopnia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie

pedagogika specjalna II stopnia

pedagogika specjalna jednolite magisterskie

 

godz. 10.30 - sala CTW-408 (III piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

psychologia - specjalizacja biznesu i przedsiębiorczości

psychologia - specjalizacja wspierania jakości życia

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 

11.00 - Aula Instytutu Biotechnologii (ul. Konstantynów 1 I, parter, sala 0.08

studenci biotechnologii

 

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

11.40 - ul. Konstantynów 1 H, sala 505

architektura krajobrazu I stopnia

 

11.40 - ul. Konstantynów 1 H, sala 21

informatyka I stopnia

 

11.40 - ul. Konstantynów 1 H, sala 22

matematyka I stopnia

informatyka grupa w języku angielskim

matematyka grupa w języku angielskim

 

 

Kolegium MISHUS

 

8.00 - CN 107 (I piętro, Kolegium Norwidianum)

Spotkanie studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń w ramach Tygodnia adaptacyjnego

 

Prawa i obowiązki studenta

Aula - CTW-408 (IV piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

Środa, 2 października

 

9:00 – 11:00

WPPKIA

 

11:30 – 13:30

teologia i nauki o rodzinie

filozofia i retoryka stosowana

kognitywistyka

zarządzanie

pedagogika

pedagogika specjalna

 

14:00 - 16:00

filologia germańska

sinologia

filologia angielska

filologia klasyczna

filologia niderlandzka

muzykologia

lingwistyka

filologia polska

historia

 

Czwartek, 3 października

 

9:00 – 11:00

filologia romańska

historia sztuki

krajoznawstwo

edytorstwo

hispanistyka

stosunki międzynarodowe

socjologia

praca socjalna

biotechnologia

 

11.30 – 13.30

psychologia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

architektura krajobrazu

informatyka

matematyka

MISHUS

 

14:00 - 16:00

bezpieczeństwo narodowe

doradztwo kariery

dziennikarstwo

ekonomia

 

 

Szkolenie BHP

Aula kard. Stefana Wyszyńskiego (I piętro, Gmach Główny)

 

Środa, 2 października

 

8.00 – 10.00

filologia romańska

historia sztuki

krajoznawstwo

edytorstwo

hispanistyka

stosunki międzynarodowe

socjologia

praca socjalna

biotechnologia

 

10.30 – 12.30

bezpieczeństwo narodowe

doradztwo kariery

dziennikarstwo

ekonomia

 

13.00 – 15.00

WPPKIA

MISHUS

 

 

Czwartek, 3 października

 

8:00 – 10:00

psychologia

pedagogika przedszk. I wczesn.

architektura krajobrazu

informatyka

matematyka

 

10:30 – 12:30

teologia

nauki o rodzinie

filozofia

retoryka stosowana

kognitywistyka

zarządzanie

pedagogika

pedagogika specjalna

 

13:00 – 15:00

filologia germańska

sinologia

filologia angielska

filologia klasyczna

filologia niderlandzka

muzykologia

lingwistyka

filologia polska

historia

 

 

Poznaj Bibliotekę Uniwersytecką

Biblioteka, ul. Chopina 27

szkolenia z podziałem na grupy, szczegóły na wydziałach

 

Wtorek, 1 października

12:00 - teologia i nauki o rodzinie

12:20 – filozofia i retoryka stosowana

12:40 – kognitywistyka

13:00 – dziennikarstwo

13:20 – dziennikarstwo

13:40 – dziennikarstwo i ekonomia

14:00 – ekonomia

14:20 – ekonomia

14:40 – ekonomia

15:00 – ekonomia

15:20 – zarządzanie

15:40 – zarządzanie

16:00 – zarządzanie

16:20 – bezpieczeństwo narodowe

16:40 – bezpieczeństwo narodowe

17:00 – bezpieczeństwo narodowe

17:20 – bezpieczeństwo narodowe

17:40 – doradztwo kariery

 

Środa, 2 października

09:00 – pedagogika

09:20 – pedagogika

09:40 – pedagogika specjalna

10:00 – pedagogika specjalna

10:20 – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10:40 – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

11:00 – socjologia

11:20 – praca socjalna

11:40 – stosunki międzynarodowe

12:00 – stosunki międzynarodowe

12:20 – psychologia

12:40 – psychologia

13:00 – psychologia

13:20 – psychologia

13:40 – psychologia

14:00 – psychologia

14:20 – psychologia

14:40 – architektura krajobrazu

15:00 – informatyka

15:20 – informatyka

15:40 – informatyka

16:00 – informatyka i matematyka

16:20 – biotechnologia

16:40 - kierunki prowadzone w języku angielskim

 

Czwartek, 3 października

09:00 - MISHUS

09:20 – filologia germańska

09:40 – sinologia

10:00 – sinologia

10:20 – filologia angielska

10:40 – filologia angielska

11:00 – filologia angielska

11:20 – filologia angielska

11:40 – filologia klasyczna i niderlandzka

12:00 – muzykologia

12:20 – lingwistyka

12:40 – lingwistyka

13:00 – filologia polska

13:20 – hispanistyka

13:40 – hispanistyka

14:00 – historia

14:20 – administracja

14:40 – administracja

15:00 – administracja

15:20 - prawo kanoniczne

15:40 – prawo

16:00 - WPPKiA, WF i WBInOŚ - kierunki prowadzone w języku angielskim

 

Piątek, 4 października

09:00 – filologia romańska

09:20 – filologia romańska

09:40 – historia sztuki

10:00 – krajoznawstwo

10:20 – edytorstwo

10:40 – prawo

11:00 – prawo

11:20 – prawo

11:40 – prawo

12:00 – prawo

12:20 – prawo

12:40 – prawo

13:00 – prawo

 

Ponadto we środę i w czwartek na parterze Centrum Transferu Wiedzy odbędą się targi organizacji studenckich, swoją ofertę przedstawi także Biuro Karier.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 10:02 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2019-09-03