Aktualności / Wydarzenia

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023

spotkania.png

Zgodnie z tradycją naszego Uniwersytetu kolejny rok pracy i nauki rozpoczynamy Mszą św. w kościele akademickim (w Kampusie Głównym przy Al. Racławickich) w poniedziałek 3 października o godz. 9.00. Po Mszy św. zapraszamy na spotkania z władzami wydziałów i instytutów.

 

 

Wydział Teologii

11.00 w sali C-1031 (X piętro, Collegium Jana Pawła II)

spotkanie ze studentami I roku kierunków: 

 • nauki o rodzinie (I i II stopnia) 
 • teologia kurs B

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

10.30-12.00 w sali CTW 408 (III piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

spotkania studentów I roku z Władzami WPPKiA, koordynatorami kierunków, przedstawicielami Kół Naukowych, przedstawicielem Samorządu Studentów WPPKiA i administracją Wydziału wszystkich kierunków:

 • prawo,
 • prawo w biznesie (I i II stopnia)
 • administracja (I i II stopnia)
 • prawo kanoniczne

 

Wydział Filozofii

10.30 w sali GG-208 (II piętro, Gmach Główny) Filozofia I i II stopnia (w języku polskim) 

10.30  w GG-213 (II piętro, Gmach Główny) Applied Anthropology (stacjonarne I stopnia) 

11.30 w sali GG- 208 (II piętro, Gmach Główny) Sztuczna inteligencja (stacjonarne I stopnia) 

11.30 w sali GG-213 (II piętro, Gmach Główny) Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia) 

12.30  w sali GG-213 (II piętro, Gmach Główny) Filozofia II stopnia (w języku angielskim) 

8.00 w sali GG-208 (II piętro, Gmach Główny) Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (I stopnia) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Spotkanie studentów I roku WNH z Kolegium Dziekańskim odbędzie się 3 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali GG-150 (Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

 

Spotkania studentów I roku z koordynatorami kierunków odbędą się w następujących terminach:

12.00 w sali GG-362 (III piętro, Gmach Główny) Edytorstwo (I stopnia) 

12.00 w sali CTW-408 (III piętro, Centrum Transferu Wiedzy) filologia angielska (I stopnia) 

13.30 w sali CTW-408 (III piętro, Centrum Transferu Wiedzy)  filologia angielska (II stopnia) 

12.00 w sali CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy) germanistyka (I stopnia) 

13.30 w sali  CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy) filologia germańska (II stopnia) 

12.00 w sali GG-370 (III piętro, Gmach Główny) filologia klasyczna (I stopnia) 

12.00 w sali  CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy) filologia niderlandzka (I stopnia) 

13.00 w sali sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy) filologia niderlandzka (II stopnia)

12.00 w sali CN-202 (II piętro, Collegium Norwidianum) filologia polska (I stopnia)

11.00 w sali sala CN-202 (II piętro, Collegium Norwidianum) filologia polska (II stopnia)

12.15 w sali GG-247 (II piętro, Gmach Główny) romanistyka (I stopnia) 

11.00 w sali  GG-247 (II piętro, Gmach Główny) filologia romańska (II stopnia)  

12.45 w sali GG-243 (II piętro, Gmach Główny) hispanistyka (I stopnia) 

12.00 w sali GG-243 (II piętro, Gmach Główny) italianistyka (I stopnia) 

12.00 w sali CN-107 (I piętro, Collegium Norwidianum) historia (I stopnia) 

13.30 w sali CN-107 (I piętro, Collegium Norwidianum) historia (II stopnia) 

12.00 w sali GG-336 (III piętro Gmach Główny) historia sztuki (I stopnia) 

13.30 w sali GG-336 (III piętro Gmach Główny) historia sztuki (II stopnia) 

12.00 w sali CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy) lingwistyka stosowana (I stopnia) 

13.30 w sali CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy) lingwistyka stosowana (II stopnia) 

12.00 w sali C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II) muzykologia (I stopnia) 

10.30 w sali C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II) muzykologia (II stopnia) 

12.00 w sali CTW-219 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy) sinologia (I stopnia) 

 

Wydział Nauk Społecznych

 

10.50-13.20 sala CTW – 104 (Centrum Transferu Wiedzy)

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I i II stopnia)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia)
 • Zarządzanie (stacjonarne I i II stopnia)

 

10.30-12.45 sala CTW – 302 (Centrum Transferu Wiedzy)

 • Ekonomia (stacjonarne I stopnia)

 

13.00-14.30 sala C – 1031 (Collegium Jana Pawła II)

 • Ekonomia (stacjonarne II stopnia)

Dla studentów II stopnia prezentacja specjalności

 

10.30-12.30 sala CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy)

 • Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I i II stopnia)
 • Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I i II stopnia)

 

12.00 – 13.30 sala CTW -113 (Centrum Transferu Wiedzy)

 • Kryminologia (stacjonarne I i II stopnia)
 • Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
 • Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
 • Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
 • Socjologia (stacjonarne I i II stopnia)

 

10.50-12.30 sala CTW -304 (Centrum Transferu Wiedzy)

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
 • Pedagogika (stacjonarne I i II stopnia)
 • Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)

Dla studentów II stopnia prezentacja specjalności i wybór.

 

10.30 -12.00 sala CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy)

 • Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) – specjalność psychologia wspierania jakości życia
 • Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) - specjalność psychologia biznesu i przedsiębiorczości

 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

12.00 w sali WMP-505 (ul. Konstantynów 1H) Architektura krajobrazu (I stopnia) 

11.00 w sali B-008 (ul. Konstantynów 1I) Biotechnologia (I stopnia)  

11.00 w sali WMP-118 (ul. Konstantynów 1H) Informatyka, (I stopnia - grupa w języku angielskim) 

11.30 w sali WMP-21 (ul. Konstantynów 1H) Informatyka (I stopnia) 

12.00 w sali sala B-008 (ul. Konstantynów 1I) Pielęgniarstwo (I stopnia) 

12.00 w sali B-008 (ul. Konstantynów 1I) Położnictwo (I stopnia) 

 

Filia KUL w Stalowej Woli

8.30  w sali 001 (budynek dydaktyczny przy ul. Kwiatkowskiego 3a, Stalowa Wola). Szczegółowy program spotkania

 

 


Rozpoczynasz swoją przygodę z KUL. Czekają na Ciebie nowi ludzie, nowe miejsca, nowe wyzwania. Aby pomóc Ci odnaleźć się w nowej sytuacji przygotowaliśmy dla Ciebie DNI ADAPTACYJNE.

Chcemy, aby każdy student I roku poznał Uniwersytet i możliwości jakie daje Uczelnia, a także ludzi, którzy tworzą naszą akademicką wspólnotę i poczuł się wśród nas na swoim miejscu.  Spotkajmy się na KUL 3, 4 i 5 października br.


Listy z przydziałami do grup lektoratowych dla studentów I roku zamieszczone są na stronie Studium Języków Obcych