Aktualności / Wydarzenia

Signum Universitatis dla ks. prof. Jana Chwałka

Ks. prof. ChwałekEmerytowany profesor Uniwersytetu ks. dr hab. Jan Chwałek otrzymał 27 kwietnia 2017 r. podczas posiedzenia Senatu KUL medal uniwersytecki Signum Universitatis. Odznaczenie to jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla Księdza Profesora za długoletnią pracę na rzecz KUL, a szczególnie za niezwykle cenny wkład w rozwój lubelskiej muzykologii.

 

Ks. dr hab. Jan Chwałek, emerytowany profesor KUL, z Instytutem Muzykologii KUL jest związany od początku istnienia kierunku, tj. od 1956 roku, kiedy rozpoczął studia. W roku 1961 został zatrudniony na Uniwersytecie i pracował na nim nieprzerwanie do 2005 r. W latach 1982-86 pełnił funkcję kierownika Instytutu Muzykologii. Ksiądz Profesor czynnie uczestniczył we wszystkich fazach rozwoju lubelskiej muzykologii.

 

Fotorelacja