Kursy dla studentów zainteresowanych uzyskaniem
specjalizacji nauczycielskiejKursy umożliwiają osiągnięcie poziomu biegłości językowej B2 i B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i pozwolą przygotować się do egzaminów na tych poziomach.

Obowiązek zdania egzaminu z języka nowożytnego minimum na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego CEF B2 (studia zawodowe) oraz CEF B2+ (studia magisterskie), mają studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2004/2005 i następnych i chcą uzyskać specjalność nauczycielską na dyplomie ukończenia studiów wyższych.


Symbol kursu:SN: A2 do B2+SN: B1 do
B2+ (A)
SN: B1 do
B2+ (B)
Kurs
przeznaczony
dla osób,
które:
opanowały
poziom  [ ]
na ocenę [ ]
w ramach
lektoratu
 
Poziom
A2(+)
Ocena
dobra
lub
wyższa
Poziom
B1(+)
Ocena
dostateczna

(także
z plusem)
Poziom
B1(+)
Ocena
dobra
lub
wyższa
zdały nową
maturę
na poziomie
rozszerzonym
z wynikiem:
41%
do 65%
66%
do 84%
85%
do 100%
Liczba semestrów
niezbędnych do osiągnięcia
poziomu B2+
544Kursy „od A2 do B2+”

Kursy przeznaczone są dla osób, które osiągnęły poziom biegłości językowej A2 lub A2+ (ESOKJ) (są np. po lektoracie na tym poziomie).

Na kurs „SN: A2 do B2+” powinni zapisywać się studenci, którzy uzyskali na zaliczenie lektoratu (poziom A2) ocenę dobrą lub wyższą bądź zdały nową maturę na poziomie rozszerzonym z wynikiem pomiędzy 40% a 65%.


Kursy „od B1 do B2+”

Kursy przeznaczone są dla osób, które osiągnęły poziom biegłości językowej B1 lub B1+ (ESOKJ) (są np. po lektoracie na tym poziomie).

Na kurs „SN: B1 do B2+(A)” powinni zapisywać się studenci, którzy uzyskali na zaliczenie lektoratu (poziom B1) ocenę niższą niż dobra bądź zdały nową maturę na poziomie rozszerzonym z wynikiem pomiędzy 66% a 84%.

Na kurs „SN: B1 do B2+(B)” powinni zapisywać się studenci, którzy uzyskali zaliczenie lektoratu (poziom B1) na ocenę dobrą lub wyższą bądź zdały nową maturę na poziomie rozszerzonym z wynikiem pomiędzy 85% a 100%.
Autor: PNJO Studium
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2007, godz. 10:18 - Monika Wójcik