"Ethos". Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym: [zob. => ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

2008, nr 1 (81) Białoruś i Ukraina -mniejsza Europa (287 s., 12 s. il)

2007, nr 1/2 (77-78) Ethos teatru (465 s., 16 s. il.)
nr 3/4 (79-80) Osoba - prawda - dzieje. Wojciechowi Chudemu - "Ethos" (373 s., 8 s. il.)

2006, nr 1/2 (73-74) Muzyka - piękno, dobro, świętość (413 s., 16 s. il.)
nr 3 (75) O nowej edukacji (333 s., 2 s. il.)
nr 4 (76) O filozofii Karola Wojtyły (357 s., 21 s. il.)

2005, nr 1/2 (69/70) Osoba w społeczeństwie informacyjnym (622 s.)
nr specjalny Po pożegnaniu (213 s.)
nr 3/4 (71/72) Wojna sprawiedliwa? (375 s., 16 s. il.)

2004, nr 1/2 (65/66) Dramat Judasza (681 s.)
nr 3/4 (67/68) Polska Jana Pawła II (548 s.)

2003, nr 1/2 (61/62) Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe? (550 s.)
nr 3/4 (63/64) Ethos Pielgrzyma (646 s.)

2002, nr 1/2 (57/58) O solidarność rodziny narodów Europy (459 s.)
nr 3/4 (59/60) O solidarność rodziny narodów świata (516 s.)

2001, nr 1/2 (53/54) Chrześcijańscy męczennicy XX wieku (345 s.)
nr 3 (55) Etyka a demografia (312 s.)
nr 4 (56) Dzieje: nie-Boska komedia? (395 s.)

+ Ethos. Bibliografia zawartości 1988-2000, oprac. M. Filipiak. - 103 s.

2000, nr 1/2 (49/50) Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia (408 s.)
nr 3 (51) Polskie przełomy (395 s.)
nr 4 (52) Przesłanie Zbigniewa Herberta (281 s.)

1999, nr 1/2 (45/46) Prawo naturalne a prawo stanowione (513 s.)
nr 3 (47) Jesień i zima życia (287 s.)
nr 4 (48) Stanisław Wyspiański: dramat i ethos (288 s.).

1998, nr 1/2 (41/42) Po pielgrzymce 1997 (462 s.)
nr 3 (43) Ethos miłości: eros i agape (419 s.)
nr 4 (44) Etyka badań naukowych (369 s.)

1997, nr 1 (37) Autorytet - akceptacja i kontestacja (349 s.)
nr 2/3 (38/39) Kapłan w końcu wieku - sługa czy funkcjonariusz? (405 s.)
nr 4 (40) Sztuka na rozdrożu (359 s.)

1996, (Special Edition No. 2) John Paul II's Vision of Europe (319 s.)
nr 1/2 (33/34) Wobec postmodernizmu (372 s.)
nr 3/4 (35/36) Klasyczne korzenie kultury współczesnej (312 s.)

1995, nr 1 (29) Kobieta w rodzinie i społeczeństwie (319 s.)
nr 2/3 (30/31) Polacy i Rosjanie - ku pojednaniu (408 s.)
nr 4 (32) Praca i płaca (367 s.)

1994, nr 1/2 (25/26) Wokół problemów bioetyki (343 s.)
nr 3 (27) O ethos małżeństwa i rodziny (286 s.)
nr 4 (28) Jana Pawła II wizja Europy (350 s.)

1993, (Sonderausgabe Nr.1) Zum Ethos der Freiheit (315 s.)
nr 2/3(21/22) 0 ethos demokracji (385 s., 24 s. il.)
nr (23) 0 ethos młodych (310 s.)
nr 4(24) Ethos mass mediów (296 s.)

1992, nr 1 (17) Człowiek w strukturach zniewolenia (268 s.)
nr 2/3 (18/19) Drugie "Przedwiośnie" (371 s.)
nr 4 (20) Norwid dziś (247 s.)

1991, nr 1/2 (13/14) Mickiewicz nasz współczesny (284 s.)
nr 3/4 (15/16) Kryzys teologii moralnej (320 s.)

1990, nr 1/2 (9/10) Ethos Września 1939 (482 s.)
nr 3/4 (11/12) Dziesięciolecie "Solidarności" (520 s., 1 s. il.)

1989, nr 1 (5) Ethos małżeństwa i rodziny (246 s.)
nr 2/3 (6/7) Kościół ubogich (375 s.)
nr 4 (8) O twórczości i twórcach (379 s.)

1988, nr 1 Mniejszości narodowe (223 s.)
nr 2/3 Podmiotowość człowieka i społeczeństwa (205 s.)
nr 4 Dziesięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II (208 s.)

Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2008, godz. 11:23 - Edward Ferenc