Druki zwarte wydane przez Instytut Jana Pawła II od 1981 roku :

2010

- J.W. Gałkowski, Dobro wspólne a polityka. Komentarz do myśli Jana Pawła II (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia, t. 6) [współwydawca: Wydawnictwo KUL].

2019

- J. Merecki SDS, Osoba i dobro. Szkice o filozofii i teologii osoby Karola Wojtyły - Jana Pawła II (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia, t. 6) [współwydawca: Wydawnictwo KUL].

2018

- K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, z rękopisu tekst ustalili U. Jańczyk, W. Kruszewski, red. naukowa G.J. Beyer, A. Lekka-Kowalik, ks. A.M. Wierzbicki [współwydawca: Wydawnictwo KUL].

2017

- J.W. Gałkowski, Szkice o filozofii Karola Wojtyły (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia, t. 5) [współwydawca: Wydawnictwo Academicon].

- Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium vitae", red. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (seria: Rozprawy i Monografie, t. 19) [współwydawca: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie].

- The Value of Life. The Present Time Though the Prism of St John Paul II "Evangelium vitae", red. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (seria: Rozprawy i Monografie, t. 20) [współwydawca: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie].

- Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens",  red. A. Lekka-Kowalik (seria: Rozprawy i Monografie, t. 21) [współwydawca: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie].

2016

- T. Styczeń SDS, Myśli serca, red. ks. A.M. Wierzbicki (seria: T. Styczeń SDS, Dzieła zebrane, t. 7) [współwydawca: Towarzystwo Naukowe KUL].

2015

- T. Styczeń SDS, Świadek prawdy, red. A. Szostek MIC (seria: T. Styczeń SDS, Dzieła zebrane, t. 6) [współwydawca: Towarzystwo Naukowe KUL].

2014

- T. Styczeń SDS, Wolność w prawdzie, red. K. Krajewski (seria: T. Styczeń SDS, Dzieła zebrane, t. 4) [współwydawca: Towarzystwo Naukowe KUL].

- T. Styczeń SDS, Człowiek darem, red. C. Ritter (seria: T. Styczeń SDS, Dzieła zebrane, t. 5) [współwydawca: Towarzystwo Naukowe KUL].

- Andrzej Szostek MIC, Śladami myśli Świętego (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia, t. 4).

2013

- T. Styczeń SDS, Objawiać osobę, red. ks. A. Wierzbicki (seria: T. Styczeń SDS, Dzieła zebrane, t. 3) [współwydawca: Towarzystwo Naukowe KUL].

2012

- T. Styczeń SDS, Etyka niezależna, red. K. Krajewski (seria: T. Styczeń SDS, Dzieła zebrane, t. 2) [współwydawca: Towarzystwo Naukowe KUL].

- B. Jakubiec SDS, Kwiatki księdza Tadeusza. Zwyczajne wspomnienia o niezwykłym człowieku księdzu profesorze Tadeuszu Styczniu, salwatorianinie [współwydawca: Wydawnictwo Salwator].

2011

- T. Styczeń SDS, Metaetyka. Nowa rzecz czy nowe słowo?, red. A. Szostek MIC (seria: T. Styczeń SDS, Dzieła zebrane, t. 1) [współwydawca: Towarzystwo Naukowe KUL].

- ks. A. Wierzbicki, Polska Jana Pawła II (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia, t. 3).   

2010

- R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, wyd. drugie rozszerzone (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia, t. 1).

- kard. A. Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, tłum. P. Mikulska (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia, t. 2).

2009

- O Jana Pawła II teologii ciała. Filozoficzno-teologiczne komentarze do "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich", red. T. Styczeń SDS, C. Ritter.

- W. Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981. Red. M. Chuda (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 12).

2008

- P. Ślęczka SDS, Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"

- Obecność. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Dar i odpowiedzialność, red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek MIC.

- Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red. T. Styczeń SDS.

2007

- Instytut Jana Pawła II. 25 lat działalności. Oprac. red. Danuta Walczewska-Belniak.

- T. Styczeń SDS, Gratias ago ergo sum. Żyć to dziękować. «To live» means «to thank».

- Jan Paweł II, Homilie Paschalne, przedm. kard. Stanisław Nagy SCJ.

- Jan Paweł II, Homilie na Boże Narodzenie, przedm. ks. Tadeusz Styczeń.

- Jan Paweł II, Homilie na Boże Ciało, przedm. kard. Stanisław Dziwisz.

2006
- T. Styczeń SDS, Poszukujący czy poszukiwany? Rozważania rekolekcyjne.
- Kard. St. Nagy SCJ, Problem człowieka problemem Boga (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 11).
- K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Wyd. 2 popr. (seria: Człowiek i moralność, t. 3)

2005
- Dar ciała darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęczka SDS, (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 9).
- T. Styczeń SDS, Archbishop St. Dziwisz, The Prayer of Gethsemane Goes On.
- W drodze do Kolonii. Unterwegs nach Köln.
- Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria
Messoriego. Wyd. 3.
- R. Buttiglione, Etyka wobec historii, red. ks. A. Wierzbicki, (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 10).
- Unvollkommene oder ungerechte Gesetze. Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enyzklika "Evangelium vitae", Hrsg. von T. Styczeń SDS, P. Ślęczka SDS, C. Ritter. 

2004

- O nową kulturę życia. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie. 25 marca AD 2004 [wydano we współpracy z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie]
- T. Styczeń SDS, Mons. St. Dziwisz, La pregiera in Getsemani continua.

2003
-
T. Styczeń SDS, abp St. Dziwisz, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa.
-
T. Styczeń SDS, Erzbischof St. Dziwisz, Das Gebet in Getsemani dauert weiter an.
- Świadkowie Świadka, red. ks. A. Wierzbicki, C. Ritter, J. Merecki SDS, (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 8).
- Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, red. ks. A. Wierzbicki, (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 7).
- Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, (seria: Jan Paweł II naucza, t. 14).
- Ks. K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa. Misterium, scenariusz słuchowiska w adaptacji M. Brzezińskiej (+ płyta CD).

2002
- Moralny fundament Europy czyli O cywilizację życia. (Sympozjum "O solidarność rodziny narodów Europy” 13-14 maja 2001 roku w dwudziestą rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II), red. T. Styczeń SDS, C. Ritter, St. Majdański.
- Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. W. Chudy, (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 6).

2001
- J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, tłum. J. Merecki SDS, wprowadzenie T. Styczeń SDS.
- Sympozjum "O solidarność rodziny narodów Europy”. 14 maja 2001 roku. Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku w Lublinie, red. T. Styczeń SDS, St. Majdański, C. Ritter.
- Ethos. Bibliografia zawartości 1988-2000, oprac. M. Filipiak.
- T. Styczeń SDS, Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem?
- Codzienne pytania Antygony : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red. ks. A. Szostek MIC, ks. A. M. Wierzbicki.

2000
- R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne (tłum. P. Mikulska, J. Merecki SDS).
- K. Wojtyła, Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, tłum. K. Stawecka, konsult. nauk. A. Rodziński (seria: Człowiek i moralność, t. 5).

1999

- Służąc prawdzie służyć życiu. Lubelskie lata Karola Wojtyły. Jan Paweł II na Lubelszczyźnie [wydano we współpracy z Instytutem Jana Pawła II KUL]

- Medicine and Law: for or against Life? Ed. by E. Sgreccia, T. Styczeń SDS, D. Chabrajska, J. Merecki SDS.
- Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, red. T. Styczeń SDS, (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 5).
- Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?, red. bp E. Sgreccia, T. Styczeń SDS, J. Gula, C. Ritter.

1998
-
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II
teologii ciała
, red. T. Styczeń SDS (seria: Jan Paweł II naucza, t. 4); oraz dodruk t. 1-3.
- Jan Paweł II, Centesimus annus. Tekst i komentarze, red. ks. F. Kampka, C. Ritter (seria: Jan Paweł II naucza, t. 13).
- Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? Medicine and Law. For or against Life? Warszawa - Lublin - Kraków, 30 listopada - 5 grudnia 1998. Broszura zredagowana w j. polskim i angielskim, omawia koncepcję sympozjum poświęconego tej problematyce oraz przedstawia jego całościowy program.

1997
- R. Spaemann, Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, tłum. J. Merecki SDS.
- Jan Paweł II, Evangelium vitae. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, ks. J. Nagórny (seria: Jan Paweł II naucza, t. 12).
- ks. J. Bajda, W. Chudy, K. Dybciak, M. Filipiak, J. Merecki SDS, A. Półtawski, T. Styczeń SDS, Jan Paweł II, Encyklopedia Katolicka, t. VII, s. 837-862.

1996
-
R. Buttiglione, J. Merecki SDS, Europa jako pojęcie filozoficzne (seria: Bibliioteka "Ethosu", t. 4).
- T. Styczeń SDS, J. Merecki SDS, ABC etyki, wyd. 4 uzup.
- R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki SDS.

1995

- Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. [Wyd. 4].

- Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. Wyd. 3.

- Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek MIC (seria: Jan Paweł II naucza, t. 11 ).
- Czytając "Przekroczyć próg nadziei ", red. T. Styczeń SDS, Z. J. Zdybicka SJK (we współpracy z Wydziałem Filozofii KUL).
- T. Styczeń SDS, Wprowadzenie do etyki, wyd. 2 popr.

1994
- Jan Paweł II, Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze, red. ks. A. L. Szafrański (seria: Jan Paweł II naucza, t. 10).
- Ks. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC (seria: Człowiek i moralność, t. 4).
- R. Buttiglione, Etyka w kryzysie, tłum. K. Borowczyk, J. Merecki SDS, P. Mikulska, T. Styczeń SDS, (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 3).
- Rocco Buttiglione. Doktorat honoris causa KUL, red. J. Merecki SDS.
- Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria
Messoriego. [Wyd. 1]

1993
- T. Styczeń SDS, Solidarność wyzwala.
- T. Styczeń SDS, Urodziłeś się, by kochać.
- T. Styczeń SDS, Wprowadzenie do etyki.
- Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS (seria: Jan Paweł II naucza, t. 3).
- Życie jest święte, red. T. Styczeń SDS (seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 6).
- 15 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Wydarzenia - Dokumenty, red. M. Filipiak, K. Klauza.
- R. Buttiglione, Chrześcijanie a demokracja, tłum. K. Borowczyk, J. Merecki SDS, T. Styczeń SDS, A. Szostek MIC (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 2).
- Jan Paweł II, Matka Odkupiciela. Tekst i komentarze, red. St. C. Napiórkowski OFMConv (seria: Jan Paweł II naucza, t. 6).

1992

- abp K. Majdański, T. Styczeń SDS, A. Szostek MIC,  O cywilizację miłości i życia (Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 6).

- C. Casini, Obrona życia w dzisiejszej Europie (seria: Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5).

- ks. M. Schooyans, Medycyna i prawo. Sojusz czy zmowa w sprawie dziecka nie narodzonego? (seria: Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 4).

- N. i R. Martinowie, Ochrona życia nienarodzonego ze strony państwa. Spojrzenie z perspektywy Niemiec (Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 3).

- A. Grześkowiak, Matka i jej dziecko. Serce męża jej ufa... Macierzyństwo a prawo karne (seria: Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 2).

- T. Styczeń SDS, Das Gewissen und Europa oder: Wenn der Heilige Vater Aristoteles zur Europäischen Bischofssynode 1991 einladen würde.

1991
- Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń SDS (seria: Biblioteka "Ethosu", t. 1 ).
- Ks. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, red. A. Szostek MIC (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II - Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie).
- Ks. K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń SDS, J. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC (seria: Człowiek i moralność, t. 2).
- Ks. M. Schooyans, Aborcja a polityka, tłum. K. Deryło.
- W imieniu dziecka poczętego, red. J. W. Gałkowski, J. Gula, wyd. 2. popr. i uzup. (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II - Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie) [seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 2].
- Dar ludzkiego życia. Humanae vitae donum. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki "Humanae vitae", red. bp K. Majdański, T. Styczeń SDS (seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 5).

1990
- T. Styczeń SDS, Nienarodzony - szansą demokracji.

1989
- Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC, wyd. 2 uzup.
- A. Szostek MIC, Natura, rozum, wolność (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II w Rzymie).

1988
- T. Styczeń SDS, Wolność w prawdzie (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II - Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie).
- W imieniu dziecka poczętego, red. J. Gałkowski, J. Gula (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II - Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie) [seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 2].
- Bp K. Majdański, Cywilizacja życia (seria: Konwersatorium Myśli Jana Pawła II).
- Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie, red. M. Radwan SCJ, T. Styczeń SDS (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II - Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie) [seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 4].

1987
- Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, "Gdzie jesteś, Adamie? ", red. T. Styczeń SDS (seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 1).
- Jan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze,red. T. Styczeń SDS (seria: Jan Paweł II naucza, t. 8).
- Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC.
- Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "serca ". O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS (seria: Jan Paweł II naucza, t. 2).
- Problem wyzwolenia czlowieka, red. T. Styczeń SDS, M. Radwan SCJ (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II - Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie) [seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 3].

1986
- T. Styczeń SDS, J. Gula, W obronie człowieka nie narodzonego (we współpracy z Fundacją Jana Pawła II - Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie).
- Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski (seria: Jan Paweł II naucza, t. 7).
- ks. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC (seria: Człowiek i moralność, t. 3).
- T. Styczeń SDS, red. E. Balawajder, Jedynie prawda wyzwala. Rozmowy o Janie Pawle II (we współpracy z Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie).

1983
- Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. ks. S. Nagy (seria: Jan Paweł II naucza, t. 6).

1982
- Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. J. Zdybicka SJK (seria: Jan Paweł II naucza, t. 5).
- K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC (seria: Człowiek i moralność, t. 1).

1981
- Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "początku". O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS (seria: Jan Paweł II naucza, t. 1).


Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020, godz. 11:28 - Tomasz Górka