Spotkania odbywają się w Instytucie Psychologii KUL i poświęcone są różnym zagadnieniom związanym z analizą danych i metodologią badań. 

Mariola Łaguna

 

Najbliższe spotkania:

zostaną ogłoszone

 

Dotychczas odbyły się:

I. Wprowadzenie do analizy równań strukturalnych z wykorzystaniem programu Amos, prowadzący: dr Andrzej Januszewski,  26 kwietnia 2007, w godz. 17.30-20.30.
II. CFA - Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa - modele hierarchiczne, prowadzący: dr Andrzej Januszewski, 17 maja 2007, w godz. 17.30-20.30.
III. CFA - Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa - porównywanie modeli, prowadzący: dr Andrzej Januszewski, 24 maja 2007, w godz. 17.30-20.30.
IV. Równania strukturalne - porównywanie grup i modeli, prowadzący: dr Andrzej Januszewski, 18 października 2007, w godz. 17.30-20.30.
V. Porównywanie modeli - analiza eksploracyjna, prowadzący: dr Andrzej Januszewski, 15 listopada 2007, w godz. 17.30-20.30.
VI. Jak przygotować nowy test do publikacji?, prowadząca: mgr Diana Fecenec z Pracowni Testów Psychologicznych, 10 kwietnia 2008, w godz. 16.40-18.10.
VII. Zastosowanie równań strukturalnych w badaniach psychologicznych, prowadzący prof. Wojciech Cwalina, 12 czerwca 2008, w godz. 17.00-19.00.
VIII. Testowanie równoważności psychometrycznej metod w badaniach międzykulturowych - Wprowadzenie,  prowadzący: dr Mariola Łaguna, 29 października 2009, w godz.15.00-17.30.

IX. Testowanie równoważności psychometrycznej metod w badaniach międzykulturowych - Wykorzystanie konfirmacyjnej analizy czynnikowej,  prowadzący: dr Mariola Łaguna, 19 listopada 2009 w godz.15.00-17.00.

X. Wybrane charakterystyki rozkładu zmiennych oraz sposoby eliminacji skośności, prowadzący: dr Michał Wiechetek i mgr Rafał Bartczuk, 18 marca 2010 od godz.17.30.

XI. Analiza danych wielopoziomowych,  prowadzący: dr Mariola Łaguna, 21 października 2010 w godz.17.30-19.

XII. Szacowanie  homogeniczności danych wielopoziomowych, prowadzący: dr  Oleg Gorbaniuk, 25 listopada 2010  w godz.17.30-19.

XIII. Regresja wielopoziomowa cz. I, prowadzący: mgr Rafał Bartczuk, 20 stycznia 2011, godz.17.30-19.

XIV. Regresja wielopoziomowa cz. II, prowadzący: mgr Rafał Bartczuk, 17 marca 2011, godz. 17.30-19.

XV. Regresja wielopoziomowa cz. III, prowadzący: mgr Rafał Bartczuk, 14 kwietnia 2011, godz. 17.30-19.

XVI. Regresja wielopoziomowa cz. IV, prowadzący: mgr Rafał Bartczuk, 19 maja 2011, godz. 17.30-19.

XVII. Analiza tekstu cz. 1, prowadzący: Mariola Łaguna, 21 lutego 2013, godz. 17-18.30, C-329.

XVIII. Analiza tekstu cz. 2, prowadzący: Mariola Łaguna, 14 marca 2013, godz. 17-18.30, C-329.

XIX. Analiza tekstu cz. 3, prowadzący: Mariola Łaguna, 11 kwietnia 2013, godz. 17-18.30, C-329.

XX. Analiza tekstu cz. 4, prowadzący: Mariola Łaguna, 16 maja 2013, godz. 17-18.30, C-329.

XXI. Wykorzystanie analizy wielopoziomowej w intensywnych badaniach podłużnych (diary study), prowadzący: Mariola Łaguna, 26 lutego 2015, godz.17.30-19, sala C-321.

XXII. Jak radzić sobie z brakami w danych, prowadzący: Tomasz Korulczyk, 26 marca 2015, godz.17.30-19, sala C-321. 

XXIII Kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych, prowadzący: Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk, 28 maja 2015, godz.17.30-19,  sala C-321.

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, godz. 20:13 - Mariola Łaguna