Aktualności / Wydarzenia

Spotkanie pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z podsekretarzem stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzejem Szeptyckim

W dniu 3 marca 2024 r. odbyło się spotkanie pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL z podsekretarzem stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową dr. hab. Andrzejem Szeptyckim, prof. UW.

- Dialog Ministerstwa ze środowiskiem to rzecz nie tylko wskazana, ale i niezbędna. Rozmowa jest bardzo przydatna, pozwala lepiej zrozumieć Państwu nasze stanowisko, a nam Państwa pomysły i potrzeby – zauważył Minister.

Tematami rozmowy były wojna w Ukrainie, sytuacja studentów i pracowników badawczych z Ukrainy w Polsce, zagadnienie wiz dla studentów zagranicznych oraz umiędzynarodowienie uniwersytetów w kontekście zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a także problematyka parametryzacji i ewaluacji czasopism naukowych.

Zainteresowania badawcze Ministra Szeptyckiego skupiają się na zagadnieniach ukraińskich, Ukraina była również celem pierwszej wizyty Ministra po objęciu urzędu. W Polsce studiuje obecnie ponad 40 tys. studentów z Ukrainy, zaś co 7 ukraiński student korzysta ze stypendiów w Polsce. Minister przywołał liczne, podjęte od początku pełnoskalowej wojny, działania w zakresie pomocy naukowej Ukrainie, podkreślił rolę polsko-ukraińskich projektów naukowych oraz konieczność uniknięcia zjawiska „drenażu mózgów” w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Zaznaczył fakt, że Ukraina jest dla polskich uniwersytetów istotnym obszarem współpracy badawczej, nie tylko w naukach ścisłych i technicznych, ale także w zakresie szeroko pojętych nauk o bezpieczeństwie, stosunków międzynarodowych, czy kształcenia europejskiego.

Minister wspomniał również o zagadnieniu przyznawania wiz zagranicznym studentom i konieczności usprawnienia tego procesu w wypadku naukowców przybywających na polskie Uniwersytety. W kontekście umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego istotna będzie również polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, która przypada na pierwsze półrocze 2025 r. Minister Szeptycki odpowiedział na szereg pytań zadanych przez pracowników naukowych i dydaktycznych Instytutu. Podkreślił otwartość Ministerstwa na dialog z pracownikami Uniwersytetu w kwestiach istotnych dla nauki i kształcenia.

Galeria ze spotkania.