Aktualności

Stany Zjednoczone - obrona hegemonii w XXI wieku

14 maja 2009 r. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL zaprasza do udziału w Konferencji STANY ZJEDNOCZONE - OBRONA HEGEMONII W XXI WIEKU.

Konferencja została zorganizowana w roku, w którym mija 90-ta rocznica nawiązania polsko - amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Polacy na codzień interesują się gospodarką Stanów Zjednoczonych, a także znaczeniem tego kraju na arenie międzynarodowej. Obecnie, gdy Stany Zjednoczone potwierdzają autentyczność swej demokracji, ciekawym tematem są losy tego kraju w różnie postrzeganej roli hegemona w światowym ładzie gospodarczym.Program:


10.00 Otwarcie konferencji

Sesja poranna - Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska


10.30 Nowa administracja USA - wyzwanie dla polityki światowej, Artur Orzechowski (Dyrektor Departamentu Ameryk, MSZ)

10.50 Profil cywilizacyjny Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.10 USA i możliwość odzyskania hegemonii w XXI wieku, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa)

11.30 Imperium amerykańskie, prof. dr hab. Tomasz Gruszecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.50 Gospodarka Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej oraz krajów grupy BRIC. Stan i perspektywy, prof. dr hab. Stanisław Szukalski (Uniwersytet Łódzki)

12.10 Stany Zjednoczone są i pozostaną hegemonem w gospodarce światowej w dającej się przewidzieć przyszłości, czynniki warunkujące, prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski (WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie)

12.30 - 13.00 Przerwa

13.00 Stany Zjednoczone a globalne bezpieczeństwo, dr hab. Paweł Marzec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim)

13.10 Rola Stanów Zjednoczonych w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dr Bartosz Jóźwik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

13.20 Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, dr Małgorzata Grącik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

13.30 Polityka zagraniczna USA wobec krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, dr Aneta Kosztowniak (Politechnika Radomska)

13.40 Pozycja dolara na tle najważniejszych walut międzynarodowych na świecie, dr Artur Borcuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

13.50 Rosyjsko - amerykański obrót towarowy w latach 2001 - 2007, mgr Tatiana Rozumowska - Gapeeva (uczestniczka seminarium doktorskiego)

14.00 - 15.00 Przerwa

15.00 Recital fortepianowy w wykonaniu TOMASZA RITTERA

Sesja popołudniowa - Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Szukalski

15.30 Brazylijsko - amerykańskie stosunki gospodarcze i polityczne u progu XXI wieku, mgr Marcin Czarnacki (uczestnik seminarium doktorskiego)

15.40 Uwarunkowania amerykańskiego kryzysu gospodarczego, dr Józef Osoba (Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych w Chełmie)

15.50 Rola Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu postzimnowojennego porządku międzynarodowego, mgr Aneta Wilk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

16.00 Wydatki na cele obronne - brzemię hegemonii, mgr Piotr Rubaj (uczestnik seminarium doktorskiego)

16.10 Tarcza antyrakietowa, jako element wzmacniania potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych, Łukasz Szarpak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Marek Małysz, student (Uniwersytet Medyczny w Warszawie)

16.20 Rynek usług informatycznych w Stanach Zjednoczonych - analiza porównawcza trendów światowych, mgr Agnieszka Kociuba (uczestniczka seminarium doktorskiego)

16.30 Znaczenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we współczesnych stosunkach międzynarodowych a pozycja USA, mgr Paweł Czerpak (Szkoła Główna Handlowa)

16.40 Rola Azji Południowej i Azji Wschodniej w strategii międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, dr Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

16.50 Rynek pracy w USA, mgr Andrzej Borowski (uczestnik seminarium doktorskiego)

17.00 Afryka w polityce zagranicznej USA, mgr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

17.10 Trzeci sektor w Stanach Zjednoczonych, mgr Dorota Marzec (uczestniczka seminarium doktorskiego)

17.20 - 17.50 Dyskusja

Organizatorzy:

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Kazimierz Kłosiński, prof. KUL - przewodniczący
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Kierownik Katedry Instytucji i Rynków Finansowych

ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Chuck Ashley
Cultural Attaché
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie

prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Ekonomii i Zarządzania,
Kierownik Katedry Instytucji i Rynków Finansowych

Artur Orzechowski
Dyrektor Departamentu Ameryk
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

prof. dr hab. Stanisław Szukalski
Uniwersytet Łódzki
Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii

prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Szkoła Główna Handlowa
Dziekan w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Ekonomicznego

Miejsce konferencji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, sala C-1031

Koszt uczestnictwa:
150 zł/osoba - obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie.

Kalendarium Konferencji:
30.12.08 - zgłaszanie tematów referatów
30.01.09 - nadsyłanie referatów
15 04.09 - uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych
30.04.09 - wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji oraz tytuły referatów prosimy przesyłać w terminie do 30.12.2008 r. Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prosimy o nadsyłanie tekstów referatów wraz z dyskietką (płytą) do dnia 30.01.2009 r. na ten sam adres, na który należy wysłać kartę zgłoszeniową, bądź drogą elektroniczną na adres: marzecd@op.pl
Dla osób zainteresowanych organizatorzy dokonają rezerwacji noclegów w hotelach.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81/ 445 34 36

Kontakt:
Dorota Marzec

e-mail: marzecd@op.pl
tel. 81/ 442 20 37

 

Karta zgłoszeniowa