Łaguna M. (w druku). Optymizm i nadzieja a intencja założenia własnej firmy. Przegląd Psychologiczny, 2006.


Streszczenie: Przedsiębiorczość stanowi istotny czynnik w rozwoju gospodarki rynkowej, dlatego ważne jest poznanie tych właściwości osoby, które sprzyjają podjęciu przez nią aktywności przedsiębiorczej. Dotychczasowe badania, jak również teorie społeczno-poznawcze, pozwalają na postawienie hipotez dotyczących relacji pomiędzy przekonaniami osoby skłonnej założyć własną firmę i procesem przedsiębiorczym. Przedstawione badania koncentrują się na przekonaniach które mogą wiązać się z pierwszymi etapami tego procesu: ze spostrzeganiem celu oraz intencją przedsiębiorczą. Analizowana była rola trzech przekonań: optymizmu, nadziei na sukces oraz nadziei podstawowej. Badania miały charakter podłużny, uczestniczyło w nich 332 osoby, które zgłosiły się na szkolenie dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej. Zastosowane zostały Test Orientacji Życiowej LOT-R, Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12 oraz Kwestionariusz Celów KCEL II. Wyniki badań pokazały, że wysoki poziom nadziei pozwala przewidywać wyższą ocenę szans założenia firmy, wyższą ocenę wartości tego celu oraz większą gotowość do wysiłku dla jego realizacji. Także optymizm przyczynia się do wyższej oceny szans na sukces. Optymizm i nadzieja okazały się także istotnymi predyktorami intencji przedsiębiorczej.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2006, godz. 13:08 - Mariola Łaguna