studia_prawnicze_kul_2016_nr_4 (online)

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Rafał BERNAT,

Charakter prawny klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania; pdf

 

Emilia CZEPCZYŃSKA (KUL),

Kształtowanie się jednolitego systemu oświaty w II Rzeczypospolitej; pdf

 

Jan DYTKO (Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie),

Wyłączenie członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej; pdf

 

Marcin MARCINKO (Uniwersytet Jagielloński),

Zasady i normy międzynarodowego prawa humanitarnego w wybranych populacjocentrycznych doktrynach przeciwpowstańczych; pdf

 

Piotr MOŻYŁOWSKI (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu),

Efektywność egzekucji administracyjnej w Polsce w latach 2010–2014; pdf

 

Anna SZAFRANEK (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży),

Przemoc wśród osób starszych a sumienie jej sprawców – aspekt etyczny i społeczno-prawny; pdf

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Katarzyna ARCISZEWSKA, Agnieszka WOJCIESZAK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Droit moral, które nie ma nic wspólnego z moralnością czyli o autorskich prawach osobistych w systemie prawa francuskiego; pdf

 

Agnieszka OGRODNIK-KALITA (KUL),

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 19/15; pdf

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Orzeczenie w sprawie Wasserstrom v. Sekretarz Generalny ONZ (tłum. Kinga Stasiak, KUL); pdf

 

RECENZJE

Ch. Minelli, Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso, G. Giapichelli Editore, Torino2015, ss. 210. (rec. ks. Leszek Adamowicz, KUL); pdf

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r. (Ilona Grądzka, KUL); pdf

 

„Current Health Issues  in Central  and Eastern Europe”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,  Lublin 3 czerwca 2016 (Katarzyna Kułak-Krzysiak, KUL); pdf

 

Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Dwikozy 13-14 września 2016 r. (Anna Tunia, KUL); pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń, KUL); pdf

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019, godz. 10:34 - Monika Popek