Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza do zapoznania się z nową ofertą stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2016/2017.
Oferta DAAD skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech.

 

Oferta obejmuje możliwość ubiegania się o stypendia na:

- wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
- podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
- pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
- krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców
- studia doktoranckie w Niemczech
- pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
- pobyty badawcze i kursy wakacyjne dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce
- powtórne wyjazdy dla byłych stypendystów DAAD.

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa są dostępne w broszurze DAAD oraz na stronie internetowej www.daad.pl.

 

 

 

BROSZURA Z OFERTĄ 2016/17

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015, godz. 14:01 - Sylwia Mitko