Aktualności / Wydarzenia

Stypendia „Działaj z TP KUL – nabór wniosków

Stypendyści TP KULProgram „Działaj z TP KUL” czeka na nowych stypendystów! Program jest dedykowany osobom bezinteresownie angażującym się na rzecz Uniwersytetu. Kandydata do stypendium może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na KUL  lub osoba indywidualna. Kandydat może również zgłosić sam siebie. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr.

Wnioski stypendialne przyjmowane są do 25 lutego 2022 w Biurze Zarządu Głównego TP KUL, można je również przesłać na adres Biura listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) – ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin.

 

Regulamin i wniosek stypendialny