Najzdolniejsi studenci z regionu otrzymali stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. W tym gronie znaleźli się również studenci KUL. Oprócz świetnych wyników w nauce wyróżnili się oni  inną aktywnością: działalnością w organizacjach studenckich, uczestnictwem w konferencjach naukowych, osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi czy zaangażowaniem w wolontariat.  Laureaci przez 8 miesięcy będą otrzymywać stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie. 

 

Stypendystami Marszałka zostali: Małgorzata Broda, Aleksandra Gulip, Katarzyna Kornaga, Paula Prudaczuk, Patrycja Przytuła, Dorota Pudełko, Dominika Stachyra (psychologia), Krzysztof Frąszczak (retoryka stosowana), Jakub Janczura, Monika Pietrzak (kognitywistyka), Rafał Pazik, Karolina Piasecka (prawo), Maksymilian Kuźmicz (MISHuS), Marlena Przygoda (filologia angielska).

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, godz. 10:50 - Leszek Wojtowicz