Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza do zapoznania się z nową oferta stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2017/2018. Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech.

 

Oferta obejmuje możliwość ubiegania się o stypendia na:

- wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
- podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
- pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
- krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców
- studia doktoranckie w Niemczech
- pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
- pobyty badawcze i kursy wakacyjne dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa są dostępne w broszurze daad_2 oraz na stronie internetowej http://www.daad.pl/pl/index.html

 

daad

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 14:52 - Sylwia Mitko