Znamy już nazwiska polskich pracowników naukowych, którzy w roku akademickim 2019/20 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta (Fulbright Senior Award). Wśród 21 laureatów stypendium znalazł się dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL, kierownik Katedry Nauk o Polityce KUL, który otrzymał 6-miesięczne stypendium na prowadzenie badań naukowych.

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z innymi krajami.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019, godz. 12:34 - Leszek Wojtowicz