Miło nam poinformować, iż Maksymilian Kuźmicz, student Kolegium MISHuS, otrzymał grant w ramach programu "Najlepsi z najlepszych 4.0" na realizację projektu "Konstytucyjne wartości w orzeczeniach sądów dotyczących zbrodni handlu ludźmi (art. 189a Kodeksu Karnego) - międzynarodowa popularyzacja". Tutorem Maksymiliana jest ks. dr hab. Marek Słomka, a opiekunem merytorycznym projektu prof. dr hab. Dariusz Dudek. Gratulujemy!

 

 

 


 

Miło nam poinformować, że dwa projekty zgłoszone przez studentów związanych z Kołem Studentów MISH otrzymały dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego!
Projekt "Et cetera. o literaturze - inaczej" ma na celu kreatywne i interdyscyplinarne przybliżenie uczniom lubelskich szkół średnich literatury. Projekt koordynuje Ilona Kalamon, Ania Pietrzak i Tomasz Wójcik.
Nasi członkowie zrealizują też międzynarodową konferencję naukową "In varietate concordia - youth about unions". Ten projekt koordynuje Maciek Kusyk, Tomasz Wójcik i Karol Woźniak.

We are happy to inform that our members received grants from the Youth Budget of Lublin for 2 projects:
"Et cetera. About literature - differently" - to present literature in creative way for high school students and
"In varietate concordia - youth about unions' - international conference about unions.

http://teatrikon.pl/.../ak.../328-wyniki-naboru-projektów-do-mbo

 


 

Miło nam poinformować, iż studenci naszego Kolegium, Marlena Przygoda i Maksymilian Kuźmicz,  otrzymali Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za działalność naukową i społeczną. Gratulujemy!

We are happy to announce, that students of our Collage, Marlena Przygoda and Maksymilian Kuźmicz, have received a Scholarship of Marshal of Lublin Voivodeship in recognision of their university and social activity. Congratulations and good luck in future!

 

Z radością informujemy, że student naszego Kolegium, Maksymilian Kuźmicz, zdobył pierwsze miejsce w Konkursie Krasomówczym dla prawników! Jego zadaniem było wygłoszenie mowy końcowej w procesie, w której bronił oskarżonego o usiłowanie zabójstwa. Gratulujemy!

We are glad to inform that student of our Collage, Maksymilian Kuźmicz, has won Public Speaking Contest for Lawyers! His task was to defend person accused of attempted murder. Congratulations Max!

 
 
img_20190411_111549

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Z radością informujemy, że studentki i studenci Kolegium MISHuS:

Katarzyna Hawryluk, Jakub Jaroszyński, Patrycja Jasiurska oraz Ignacy Wiński otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Lublin z Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów.

Gratulujemy!

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Z dumą informujemy, że w gronie laureatów konkursu o „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL” znalazło się dwóch studentów Kolegium MISHuS – Piotr Guz oraz Mateusz Ligocki. Im oraz pozostałym zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Przedmiotem konkursu „Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL" było opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Laureaci otrzymają stypendium w wysokości 9 tys. brutto. Fundatorem stypendiów jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

 

-----

 

Student 3 roku studiów I stopnia Kolegium MISHuS Pan Maksymilian Kuźmicz został stypendystą tegorocznej edycji „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”. Serdecznie gratulujemy!

 

nagroda_na_strone

(fot. Maciej Kaczanowski, "Dziennik Wschodni")

 

Stypendia naukowe na bieżący rok akademicki zostały przyznane wybitnie uzdolnionym studentom oraz doktorantom, których działalność naukowa lub artystyczna służy zarówno rozwojowi nauki, jak i Lublina oraz woj. lubelskiego.

--------------------

 

Z wielką radością informujemy, że studentka Kolegium MISHuS p. Elżbieta Drozdowska została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

 

Elżbieta Drozdowska w ramach MISHuS studiuje filozofię i filologię angielską (specjalność: translatoryka). Jest absolwentką fizyki UMCS.

 

-----------------

 

Miło nam poinformować, że Pan Rafał Lis, student II roku studiów II stopnia Kolegium MISHuS, jest nominowany w tegorocznej edycji nagrody „Żurawie” w kategorii "Animator kultury".

 


RAFAŁ LIS - Animator, historyk sztuki. Założyciel Społecznej Pracowni Mozaiki i początkujący mozaikarz. O 2015 roku specjalista ds. programowych w DDK „Czuby Południowe”, gdzie koordynuje działania Otwartej Pracowni Medialab i pracuje z seniorami. Wolontariusz, w latach 2012-2014 związany z Fundacją T.E.A.M. „Teatrikon” i Niepublicznym Domem Kultury „Narnia”. Współpracownik m.in. Fundacji Teren Otwarty, Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, Brain Damage Gallery czy Warsztatów Kultury w Lublinie. Członek międzynarodowej grupy animatorów „Actors of Urban Change”. Zaangażowany w działania kulturalne, artystyczne i społeczne, m.in. współkoordynator projektów „Lokatorzy. Pracownia mitów” i „LubARTowska”. Stypendysta Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury w 2016 roku.

 

-----------------------

 

8 grudnia 2015 roku odbyła się XVIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”, organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi we współpracy z firmą Crido Taxand.

 

Uczestnicy konferencji zaprezentowali referaty (glosy do wyroków NSA, WSA, TK albo TSUE zapadłych w latach 2014-2015) oceniane w ramach konkursu na najlepsze opracowanie z zakresu prawa podatkowego.

 

W konkursie tym nagrodę III kategorii oraz wyróżnienie w postaci praktyk w Dziale Podatkowym w Crido Taxand zdobyła Joanna Marczuk (studentka II roku II stopnia MISHuS KUL) za przedstawienie glosy do uchwały NSA z dnia 7 lipca 2014 r., II FPS 1/14.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25 marca 2015 odbył się Jubileuszowy V Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski organizowany przez Katedrę Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL.

 

Konkurs odbywa się pod Patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości RP oraz Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Wśród Laureatów konkursu znalazły się też studentki Kolegium MISHuS:

 

W kategorii artystycznej

II miejsce zajęła Weronika Puszyk (studentka I roku II stopnia MISHuS KUL) za interpretację tekstu Marka Hłaski „Chemia” (fragment)

 

W kategorii interpretacji tekstu biblijnego

II miejsce zajęła Monika Kowalczyk (studentka II roku MISHuS KUL) za interpretację Psalmu 27

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019, godz. 10:03 - Magdalena Żmudziak