Wręczenie Nagrody im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu